Wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej wzór
W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku, bank - zanim zwróci wniosek bez jego rozpatrzenia - winien wyznaczyć termin na uzupełnienie dokumentów, nie dłuższy niż .Premia gwarancyjna jest państwowym dodatkiem do naszych skromnych oszczędności zbieranych od dawna na tzw. książeczce mieszkaniowej.. Wcześniejsze uzyskanie dofinansowania .Wysokość premii z książeczki nie może być wyższa niż równowartość kosztów budowy mieszkania o powierzchni 55 mkw. 1 pkt 11 i 12, uprawnienie do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej właściciel książeczki mieszkaniowej uzyskuje od dnia określonego zależnie od roku, w jakim wystawiono książeczkę mieszkaniową.. Opłata za likwidację książeczki mieszkaniowej z wypłatą premii gwarancyjnej wynosi 40 zł.W terminie 90 dni od dokonania czynności uprawniającej do wypłaty premii (np. kupna mieszkania) właściciel książeczki mieszkaniowej powinien złożyć wniosek o jej likwidację we właściwym oddziale banku PKO BP (bank ten zajmuje się obsługą portfela dawnych mieszkaniowych rachunków oszczędnościowych).Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych.. Będziesz się mógł o nią ubiegać, jeśli znów nadarzy się .Aby uzyskać premię, trzeba złożyć w dowolnym oddziale PKO BP wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej..

Na pewno będzie to specjalny wniosek o likwidację wraz z wypłatą premii gwarancyjnej.

Sprawdź Opinię użytkowników Money.pl na ten temat oraz dołącz się do Dyskusji na Forum Money.plTa cena jest bardzo ważna, bo jest wprost proporcjonalna do premii gwarancyjnej, jaką dostaniemy.. Bank wylicza premię gwarancyjną uzależnioną od czasu oszczędzania i sumy zgromadzonych pieniędzy.. Do banku z książeczką należy się zgłosić .Osoby posiadające książeczkę mieszkaniową mogą liczyć na ponad 9 tysięcy złotych premii gwarancyjnej m.in. z tytułu zakupu lub remontu swojego mieszkania.. Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie .Warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej, co do zasady w terminie 90 dni od dnia dokonania wyżej wymienionej czynności.. Przyjęty wniosek wraz z dokumentacją podlega weryfikacji merytorycznej w zakresie nabycia uprawnień do wypłaty premii gwarancyjnej, zgodnie z obowiązującą .Wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej powinien zostać złożony w terminie 90 dni od dnia wystąpienia czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa do uzyskania premii gwarancyjnej.W przypadku jeżeli wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej nie będzie należycie udokumentowany, tzn. dołączone do niego dokumenty nie będą niezbicie dowodzić, że dla właściciela książeczki mieszkaniowej powstało prawo do otrzymania premii albo gdy określone dokumenty w ogóle nie zostaną dołączone, wówczas bank wyznaczy .Trzeba w oddziale PKO BP złożyć wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej (razem z książeczką oraz dowodem osobistym).Dyskusje na temat: premia gwarancyjna - książeczka mieszkaniowa..

Jeśli przegapisz ten termin, premii nie dostaniesz.

Datą tej czynności, od której liczony jest termin 90 dni na złożenie wniosku o likwidację książeczki, jest dzień zawarcia np.:Właściciel książeczki mieszkaniowej, aby uzyskać premię gwarancyjną powinien złożyć w oddziale PKO Banku Polskiego SA wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.Jakie dokumenty przy likwidacji książeczki mieszkaniowej okażą się konieczne?. Z .Ja teraz walczę o wypłatę z książeczki mieszkaniowej pieniędzy.Książeczka została założona w'70.Kwota do denominacji była1,6mln zł(160zł obecnie)ale premia gwarancyjna jest wysoka(ok50tys zł wyliczone na Październik.2009rok).Problem natomiast mam z tym by wypłacić te pieniądze.Kupuję mieszkanie z narzeczoną i w jednym oddziale banku mówią,że nie mogę być .Właściciel książeczki mieszkaniowej, aby uzyskać premię gwarancyjną powinien złożyć w oddziale PKO BP SA wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej..

Wniosek o wypłatę premii mogą złożyć wszyscy, którzy otworzyli książeczkę mieszkaniową przed 23 października 1990 roku.

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych zakłada jednak obowiązek .Właściciel książeczki powinien złożyć w oddziale PKO BP wniosek o jej likwidację i wypłatę premii oraz odpowiednio udokumentować tzw. dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty .Aby uzyskać premię gwarancyjną, uprawniony do niej właściciel książeczki mieszkaniowej musi złożyć w oddziale PKO BP wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej .Wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii trzeba złożyć przed upływem 90 dni od zakończenia inwestycji albo transakcji.. Przysługuje do książeczek mieszkaniowych wydanych przed 24.10.1990 r. z wkładem utrzymywanym przez co najmniej 5 lat.Premia gwarancyjna.. Warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej w terminie 90 dni od dnia dokonania .Zasadniczo wniosek o wypłatę premii trzeba złożyć wraz z wnioskiem o likwidację książeczki przed upływem 90 dni od dokonania jednej z tych inwestycji (jeśli wnioski zostaną złożone po 90 dniach od zakończenia budowy domu lub jego kupna, premia przysługująca z tytułu tej inwestycji przepadnie).Do wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa do jej uzyskania..

1, odbywa się ...9 tys. złotych - tyle średnio w 2016 roku wyniosła premia gwarancyjna z tytuły likwidacji książeczki mieszkaniowej.

Są jednak pewne ograniczenia.. Tak więc po 20-tym listopada wiedziałem już, że jak złożę wniosek o likwidację książeczki do końca 2012 r., to premia będzie liczona według stawki: 4103zł, a jak złożę na początki 2013 r., to już według stawki 3915zł!. Aby uzyskać premię gwarancyjną, należy w terminie 90 dni od dokonania czynności uprawniającej do jej wypłaty złożyć wniosek o likwidację książeczki we właściwym oddziale banku .Właściciel książeczki mieszkaniowej, aby uzyskać premię powinien złożyć w oddziale PKO Banku Polskiego wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej.. A przy inwestycji w dom, nie może być wyższa niż równowartość kosztów budowy domu jednorodzinnego o powierzchni 70 mkw.. W szufladach Polaków jest jednak jeszcze ok. 1,1 miliona takich dokumentów.. Nabywanie uprawnień, o których mowa w ust.. !Odpowiedź na: Książeczka mieszkaniowa - likwidacja Należy udać się od oddziału PKO BP i złożyć tam wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii.. Do wniosku dołączyć musisz także dokumenty, które potwierdzają, że uzyskałeś prawo do książeczki mieszkaniowej.Termin na likwidację książeczki mieszkaniowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt