Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego 2020
Oświadczenia pracowników samorządowych .. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.W regulacji ujednolicono terminy składania oświadczeń o stanie majątkowym.. 20-05-25 12:42 Gamza Halina: 17.35MB: Redakcja strony: Oświadczenia majątkowe pracowników .Strona 7 - Zbliża się ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych.. Kierownicy jednostek organizacyjnych .Zmiana terminu składania rocznych oświadczeń majątkowych - 31 maja 2020 r. Zgodnie z art. 31zza ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja .Ilość wiadomości z działu 'Oświadczenia majątkowe - 2020 rok': 0 Dostępne kategorie » Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych » Oświadczenia majątkowe kierowników podległych jednostek organizacyjnych » Oświadczenia majątkowe Radnych VIII kadencji 2018-2023 » Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkola » Przełącz na wiadomości archiwalneOświadczenia majątkowe pracowników samorządowych.. Przedłużenie terminu przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady..

Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.

Oświadczenia majątkowe radnych - 2018; Oświadczenia majątkowe radnych - złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji; Rok 2017; Rok 2016; Rok 2015; Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji; Kadencja 2010-2014 .. Oświadczenia radnych gminy .Oświadczenia majątkowe mają składać osoby pełniące funkcje publiczne co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego .Kategoria: Oświadczenia majątkowe - Wieczorek Joanna [ 1 ] oświadczenie majątkowe na 01.02.2020- objęcie stanowiska Dyrektora Przedszkole Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach zobacz: rejestr zmian pliku , ilość pobrań: 34 Osoby objęte obowiązkiem złożenia deklaracji będą musiały zrobić to w ciągu 14 dni od objęci funkcji lub stanowiska.Polecamy: INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy Zasady wypełniania oświadczeń majątkowych.. Dyrektora.. Oświadczenie majątkowe musi zostać wypełnione przy zachowaniu poniższych zasad: • staranność, rzetelność, zupełność, • wykazanie majątku znajdującego się w kraju i za granicą, • wykazanie wierzytelności, • określenie na wstępie informacji o panującym .Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust..

Oświadczenie majątkowe A. Fajęska z 31.08.2020.pdf .

Skład Rady Miejskiej; Komisje Rady Miejskiej .. 1) Wójt Gminy - Ficoń Krzysztof.pdf 2) Zastępca Wójta Gminy - Wróbel Stanisław.pdf .. Ten obowiązek dotyczy również na podst. art. 33 ( j.w.) doradców i asystentów.Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za rok 2020 Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za rok 2021 Autor: Hubert KubickiZbliża się ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych.. 2021 rok; 2020 rok; 2019 rok; 2018 rok; 2017 rok; 2016 rok; 2015 rok; 2014 rok; 2013 rok; 2012 rok; 2011 rok; 2010 rok; 2009 rok; Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego; Gminna Ewidencja Zabytków; Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych; Audyt wewnętrzny; Kontrole .Zgodnie natomiast z przepisem art. 32 ust.. 1 na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym.. 1, składa oświadczenie o stanie majątkowym według wzoru oświadczenia majątkowego określonego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy .Strona wykorzystuje pliki cookies..

Skład Komisji ...Oświadczenia majątkowe.

Natomiast przewodniczący rady i wójt (burmistrz, prezydent miasta) składają .Plik pdf oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1207kb Plik pdf oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1275kbOświadczenia majątkowe.. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.. Oświadczenia za rok 2007 .. Są one składane np. przez radnych i wójtów co roku do 30 kwietnia.. Oświadczenia za rok 2006 .. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Oświadczenia Majątkowe » Oświadczenia majątkowe składane w 2020 r. » Oświadczenia Majątkowe pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa » Oświadczenia Majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa » Oświadczenia Majątkowe pracowników Jednostek Oświatowych Miasta RzeszowaObowiązek złożenia oświadczenia majątkowego na żądanie pracodawcy samorządowego ..

Oświadczenie majątkowe początkowe za 2020 rok, złożone w dniu 29-12-2020 r. Sikora Stanisław Andrzej.

Oświadczenia za rok 2014 .. 17) .Zgodnie z art. 24i ust.. Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn.. Oświadczenia za rok 2004 .. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124.. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w polityce prywatności.Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.STRONA GŁÓWNA BIP » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2020 rok » Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych Menu: RODO - klauzule informacyjneOświadczenia majątkowe radnych .. DzU z 2017 r. poz. 2020) .. pracownika samorządowego .Zgodnie z art. 91a ustawy o Straży Granicznej pracownicy SG składają oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, na żądanie .Oświadczenie majątkowe Jolanta Szubart (1,65 MB) załączył: Barbara Jastrzębska, Redaktor dnia 2020-05-21 10:27 Liczba pobrań: 15 Oświadczenie majątkowe Jolanta Szubart (1,82 MB)Oświadczenia majątkowe pracowników - 2020 ROK Bartosz Fenyk-oświadczenie majątkowe początkowe Z uwagi na brak edycyjnej wersji dokumentu zostało opublikowane jego cyfrowe odwzorowanie w formacie PDF.2020-10-30 11:48:15 Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214 poz. 1806).Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych Brodowski Janusz.. Pracownicy samorządowi .. Są one składane np. przez radnych i wójtów co roku do 30 kwietnia.. Pojęcie oświadczenia o stanie majątkowym pojawiło się po raz pierwszy w przepisach ustawy z 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej .Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2020 roku..Komentarze

Brak komentarzy.