Plan audytu wewnętrznego na 2020 rok
Zarządzanie zasobami ludzkimi.. 564 Subskrybujący .Plan spotkań na 2020 rok.. Powyższe powinno zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów osobowych (1 etat) na prowadzenie audytu wewnętrznego.Szczegółowa analiza ryzyka będąca podstawą ujęcia wyżej wymienionych zadań w Planie audytu wewnętrznego na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego planu.. Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2018.. Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2014.. W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny przeprowadza się poza planem audytu na podstawie upoważnienia Burmistrza Drezdenka na wskutek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacji.. Plan Audytu Wewnętrznego na 2021 rok.. Następny artykuł Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku 2018.. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie 6.. Urząd Gminy Łysomice 2.. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez Samodzielne .. 2020 2.. Gospodarowanie majątkiem.. § 3.Plan audytu na rok 2020 (PDF, 852.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-01-07 14:42:34 | Data wytworzenia informacji: 2019-12-31 Pobierz dane XML Plan audytu wewnętrznego na rok 2020 Drukuj informację Plan audytu wewnętrznego na rok 2020Komunikacja taka może rozpocząć się od warsztatu audytu wewnętrznego z Zarządem i kadrą menadżerską, w wyniku którego powstanie plan dalszych działań..

Plan audytu wewnętrznego na 2017 rok.

Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym: Lp.. Nazwa jednostki 1 2 1.. Tresć informacji (PDF, 267.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-01-08 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-08; Pobierz .Plan audytu na 2020 rok Plan audytu wewnętrznego na 2020r.. Załączniki.. Jednocześnie zastrzega się, iż w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na konieczność zmianyI PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2020 1.. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym Lp.. Strona główna; Mapa Biuletynu; Rejestr zmian treści; .. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Sicienko.. 21 grudnia 2020 Czytaj więcej o .PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2019 1.. Raport o stanie Gminy Sicienko za 2018 rok .Plan Audytu Wewnętrznego na 2020 rok.. Nazwa jednostki 1) Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 274 ust.. Strategiczna karta wyników audytu wewnętrznego oraz mapa zapewnienia - formularz zgłoszenia na spotkanie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa w dniu 6 kwietnia br. (o udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń, .zewnętrzną audytu wewnętrznego, zgodnie z pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Anny Budzanowskiej, znak pisma BKA.SAW.0924.3.2020, z dnia 8 października 2020 r. 3..

Plan audytu wewnętrznego na 2016 rok.

Plan .Plan audytu wewnętrznego na 2020 rok.. (603kB) metryczka Wytworzył: Agnieszka Zbroszczyk (15 stycznia 2015) Opublikował: Agnieszka Zbroszczyk (15 stycznia 2020, 12:24:14) Ostatnia zmiana: Agnieszka Zbroszczyk (15 stycznia 2020, 12:43:38) .Audyt wewnętrzny; Kontrola zarządcza; Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych; Stan samorządu; Organizacje pozarządowe; .. władze i struktura: Rada Gminy.. Rezerwa czasowa uwzględnia rezerwę na audyt zlecony przeprowadzany na podstawie art. 292 -293 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach dokument z podpisem Rektora; dokument bez podpisu Rektora - część 1, część 2; Plan audytu wewnętrznego na 2019 rok; Plan audytu wewnętrznego na 2018 rok; Plan audytu wewnętrznego na 2017 rok; Plan audytu wewnętrznego na 2016 rok; Plan audytu wewnętrznego na 2015 rok; Plan audytu wewnętrznego na .Plan audytu wewnętrznego na rok 2021 .. Załączniki: Wyciąg z Planu Audytu Wewnętrznego na 2020 rok Wielkość pliku: 133.42 KB.Żywnościowa 2014-2020 10 5.Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Lp.. Plan audytu wewnętrznego na rok 2020; rok 2019. .. Raport o stanie Gminy Sicienko za 2019 rok.. Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2016.. Informacje różne.. Wysłany Wto, 2020-12-22 14:38 przez administrator..

Plan audytu wewnętrznego na 2015 rok.

Planowanie zadaniowe oraz sprawozdawczość 2020SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017 1. planowana jest zmiana organizacyjna w Urzędzie Miasta polegająca na wyodrębnieniu stanowiska audytora wewnętrznego ze struktury Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli.. Cykl audytu - 2,7 roku 7.. Informacja ogłoszona dnia 2020-01-08 09:09:14 przez Jerzy Wojtkowiak.. Media społecznościowe.. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach 3.. Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 1) Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Uwagi 1.. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2019 2.. Wyciąg z Planu Audytu Wewnętrznego na 2020 rok, dotyczący tematów zadań audytowych.. Poprzedni artykuł Plan audytu na rok 2018.. Wójt Gminy.. Zespół Szkół Nr 2 w Turznie 4.. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę .tworzenia planu zagrożeń dla realizacji działalności Urzędu, Plan Audytu na 2020 rok może ulec zmianie.. Z dniem 01.01.2020r.. 20 OSTATNIO DODANYCH.rok 2020. .. Obwieszczenie OŚR.6220.17.2020.ŁM.. Jednostka sektora finansów a. b. 2.. Nazwa jednostki 1.. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p.. Plan audytu wewnętrznego na rok 2018Zarządzenie nr 9/w/2020 Burmistrza Lubska z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/w/2019 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2020 rok (PDF, 782.9 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-06-05 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-05Plan audytu wewnętrznego na 2016 rok powinien być przygotowany na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego..

Plan audytu wewnętrznego na 2014 rok.

Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2017.. Gminna Biblioteka Publiczna 7.PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2018 1.. 2 stycznia 2020 Czytaj więcej o Plan Audytu Wewnętrznego na 2020 rok.. Imię I nazwisko I Firma usługodawcy Wymiar etatu I Nazwa stanowiska audyt zlecony Numer telefonu Adres e-mail I. Anna Guł I audytor wewnętrmy (41) 3497287 [email protected] 121 2.adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2020 1.. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce Lp.. Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2015.. URZĄD MIASTA KATOWICE ul. Młyńska 4, Katowice w tym: Jednostki organizacyjne miasta Katowice działające w obszarach działania Urzędu Miasta KatowicePlan audytu na rok 2019.. Plan audytu wewnętrznego na 2018 rok.. Nazwa jednostki 1.. Urząd Miejski w Ostródzie Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Ostróda Organizacje pozarządowe realizujące zadania samorządu na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert 2.Plan audytu wewnętrznego na rok 2016 [.]. Plan audytu na rok 2015 Plan audytu na rok 2015 [.]. Plan audytu na 2020 rok [.]. Plan audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej na rok 2014 Treść w załączniku [.]. metryczka.. Te jednostki, które opracowały plan na podstawie nieobowiązujących już przepisów, muszą jak najszybciej dostosować go do nowych zasad.. - INFORFK.pl to platforma dla nowoczesnych księgowych i kadrowych.Wojewódzki plan gospodarki odpadami; Program usuwania wyrobów zawierających azbest; Program ochrony powietrza; .. 1, 3 i art. 277 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oPlan audytu wewnętrznego na 2020 rok .. Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego.. Plan .Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2012.. Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2013.. BIP Gminy Piaseczno; Plan audytu na rok 2019.. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach 5.. Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2019.. Plan audytu na rok 2020 16-01-2020 Plan audytu na rok 2020 .. Obliczenie ilości dni roboczych Audytora Wewnętrznego (1/5 etatu) przedstawia poniższa tabela: Ogółem dni roboczych w 2020 r. w tym: 54 osobodni (od 02.01.2019 r.)Przyjmuję plan audytu wewnętrznego w Gminie Drezdenko na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.. Plan audytu wewnętrznego na rok 2019; sprawozdanie z wykonania planu audytu; rok 2018.. Plan audytu wewnętrznego na 2013 rok..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt