Faktura w języku obcym czy obowiązek przetłumaczenia
Jak się pomylisz TY będziesz miał problem.. Należy jednakże zwrócić uwagę, że części faktur nie można wystawiać w języku obcym (tj. w przypadku obrotu z udziałem jednostek prawa publicznego oraz na rzecz krajowych konsumentów - osób fizycznych).Wszelkie dokumenty księgowe mogą wymagać przetłumaczenia tylko wówczas, gdy zażądają tego urzędnicy.. Przepisy VAT nie określają w jakim języku powinna być być wystawiona faktura VAT.1 Dokument sporządzony w języku obcym jako dowód w postępowaniu podatkowym Bogumił Brzeziński, Marian Masternak Przegląd Podatkowy Autorzy wskazują, że brak przepisów wyraźnie regulujących zagadnienie dowodu z dokumentu sporządzonego w języku obcym może być źródłem licznych wątpliwości.. Porada aktualna na dzień 14-12-2020.. 1 ustawy o języku polskim obowiązek używania języka polskiego w zakresie, o którym mowa powyżej, dotyczy w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów .. W polskiej walucie (złotych) trzeba też wykazać kwotę podatku, nawet jeśli kwota transakcji wyrażona jest np. w euro.Kwota podatku VAT na fakturze powinna zawsze być wyrażona w walucie polskiej.. Cyfry (ceny) się nie różnią w wielu językach:-)Tylko czy istnieje obowiązek przetłumaczenia dokumentów na język polski?.

Faktura w języku obcym a przepisy VAT.

Tłumaczyć możesz sam jak umiesz.. Nie narzuca ona jednak konieczności stosowania języka polskiego w kontaktach handlowych z zagranicą.. Dokument wypisuje się w szablonie z j. polskim.. Podatnicy mają obowiązek umieścić na nich polski napis „faktura" albo „faktura korygująca" (ewentualnie „korekta").. Za poprawność danych w takich dokumentach jak .Elementy te pozostają takie same, bez względu na to czy faktura sporządzona jest w języku polskim czy w języku obcym.. Księgowi rozliczający te jednostki mają wątpliwości, jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona faktura VAT, tym bardziej .Przedsiębiorcy prowadzący interesy z zagranicznymi kontrahentami nierzadko zastanawiają się, czy możliwe jest wystawianie faktury w języku obcym, czy też konieczne jest jej sporządzenie w języku polskim.. 2011 nr 43 poz .Na potrzeby samego przedsiębiorcy dokument nie musi być przetłumaczony na język polski.. Z poniższych zapisów wynika, że - o ile nie trwa kontrola skarbowa - przedsiębiorca nie musi dbać o to, aby rachunkowość zajęła się tłumaczeniem faktur na język polski.Faktury na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania czy siedzibę poza terytorium kraju mogą być wystawiane w dwóch językach tj. polskim i dodatkowo w języku obcym..

Najczęściej wystawiane są faktury w języku angielskim.

).W wyroku tym podkreślono, że dokument sporządzony w języku obcym musi być zgodny z prawem.. Jednak może wystąpić sytuacja, w której podatnik będzie zobowiązany przedstawić organom kontroli podatkowej tłumaczenia na język polski dowodów księgowych sporządzonych w języku obcym.W myśl art. 7a ust.. Oznacza to, że w tym języku funkcjonują wszystkie organy państwowe, wydawane są akty prawne, toczy się życie publiczne, w związku z tym również organy administracji mają obowiązek prowadzenia postępowania w języku polskim.Natomiast dla krajowych konsumentów (którzy mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, brak działalności gospodarczej) faktury w obcym języku nie mogą być wystawiane.. - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl - dyskusja na Grupach dyskusyjnych w eGospodarka.plFaktury wystawiane w języku obcym muszą mieć jednak pewne polskie akcenty.. Natomiast treść dokumentu, powinna być wypisana w takim języku w jakim faktura ma się wygenerować.Język polski chroniony jest ustawą z 7.10.1999 r. o języku polskim (DzU z 2011 r. nr 43 poz. 224 ze zm.)..

Zatem nie ma takiego obowiązku, aby wystawiać je w danym języku.

5 ustawy z dnia 29.09.1994 r.o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) wynika, że jeśli dowód jest sporządzony w języku obcym, to dopiero na żądanie organów kontroli jednostka ma obowiązek zapewnienia wiarygodnego przetłumaczenia dokumentów na język polski;-z art. 287 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.Zasady wystawiania fakturZgodnie z przepisami polski przedsiębiorca może wystawić dokument sprzedaży w języku obcym pod warunkiem, że jego klient nie jest konsumentem z Polski.. W razie braku tłumaczenia, niezgodność z prawem polega na naruszeniu obowiązku stosowania .Ponadto zgodnie z art. 27 Konstytucji RP 3 językiem urzędowym w Rzeczpospolitej Polskiej jest język polski.. Tłumaczeniu podlegają głównie nazwy towarów.. Tematy: faktura VAT, język polski, języki obce; Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski .W myśl art. 7a ust.. Na żądanie kontrolującego należy zapewnić tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w obcym języku.Czy faktura VAT w języku obcym musi zostać przetłumaczona na język polski przed zaksięgowaniem?. Otrzymanie jak i wystawienie faktury w języku obcym nie oznacza jeszcze obowiązku jej przetłumaczenia na język polski przed jej zaksięgowaniem.. Co jeszcze nie oznacza, że trzeba je zawsze tłumaczyć.Otrzymanie, jak i wystawienie faktury w języku obcym nie powoduje powstania obowiązku przetłumaczenia go na język polski przed wprowadzeniem go do ksiąg rachunkowych..

Są jednak sytuacje w których nie wolno wystawiać faktur w języku obcym.

A A A; Wielu polskich przedsiębiorców prowadzi lub zamierza prowadzić interesy z zagranicznymi kontrahentami, zwłaszcza z krajów UE.. Każdy dokument można wiele razy przetłumaczyć na dowolny język.. Kontrole biznesowe Kontrola biznesowa jest pojęciem szerokim.Czy umowa o pracę zawarta z cudzoziemcem w jego języku ojczystym jest ważna Szukaj .. W praktyce jest to możliwe w razie kontroli podatkowej lub skarbowej.. Na tę okoliczność można się przygotować i każdą fakturę dla zagranicznego klienta sporządzać w dwóch językach - polskim i obcym.Najważniejszą kwestią jest interpretacja dokumentu i jego właściwe zaksięgowanie w KPiR.. Takie tez stanowisko prezentują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych (np.Faktury.pl posiadają możliwość przetłumaczenia faktury czy innego dokumentu na 35 języków obcych.. Faktury wystawiane dla jednostek prawa publicznego także powinny być wystawiane tylko w języku polskim.. Wystarczy, że podczas wystawiania faktury klikniemy przycisk Drukuj PDF.Pojawi nam się okienko, gdzie musimy dokonać wyboru języka w którym ma zostać utworzona faktura.od tego, czy wystawiono je w formie papierowej, czy elektronicznej.. Podsumowanie - jak tłumaczyć dokumentację księgową i faktury w języku obcym?. Opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy dokument sporządzony w języku .-z art. 21 ust.. Nie chcesz SADu ?, to wyrzuć tą fakturę z kosztów.. Inaczej wygląda jednak sytuacja w razie kontroli podatkowej lub skarbowej.. Każdy bowiem podatnik powinien zapewnić, że informacje wymienione na fakturze dokładnie odzwierciedlają faktyczną dostawę towarów lub świadczenie usług oraz warunki, na jakich zostały one dokonane.. Wystawienie faktury czy innego dokumentu w obcym języku jest bardzo proste.. Faktura angielska w przypadku kontroli ze strony organu podatkowego może wymagać przetłumaczenia na język polski.Jak wystawić fakturę w obcym języku?. Jeżeli przedsiębiorca prawidłowo zrozumie treści otrzymanej faktury i odpowiednio zaksięguje dokument, nie ma obowiązku jego tłumaczenia.. Wszystkie dokumenty firmowe sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski na wypadek kontroli.. Aby rozwiać wątpliwość co do wystawiania faktury w języku obcym, należy sięgnąć poza akty prawa podatkowego i zapoznać się z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. Dopuszczalne jest zatem m.in. zawieranie umów i wystawianie faktur w języku obcym.W sytuacji wystawienia faktur w języku obcym należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku kontroli podatkowej stosownie do art. 287 § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, kontrolowany jest zobowiązany przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym .Faktury w języku obcym nie zawsze są dopuszczalne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt