Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej druk doc
prof. J. Nofera w Łodzi i wła ściwego pa ństwowego wojewódzkiego inspektor sanitarnego Pa ństwowej Inspekcji Sanitarnej Wnioski w zakresie poprawy stanu bhp, je żeli choroba zawodowa powstała wskutek pracyZgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej zgloszenie-podejrzenia-choroby-zawodowej-1451303848.doc 0.03MB Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej zgloszenie-podejrzenia-choroby-zawodowej-1451303848.pdf 0.19MB Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej skierowanie-na-badania-w-zwiazku-z-podejrzeniem-choroby-zawodowej .Przesłanie zawiadomienia pracodawcy o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy.. wyrok SN z 10.10.2012 r., III BP 4/11, OSNP Nr 15- -16/2013, poz .. 3.Title (Microsoft Word - Za\263\271cznik nr 10 Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.doc) Author: 666H8 Created Date: 3/30/2006 4:45:51 AMZawiadomienie o skutkach choroby zawodowej: Opis: Dz.U.. Uzyskaj dostep do Portalu BHP a wraz z nim: Aktualne informacje o zmianach w prawie i ujednolicone akty prawne (24h/dobę)przesłać zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy w Łodzi oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego.. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 2013, poz. 1379 (załącznik 10) AKTUALIZACJA FORMULARZA.. 3.O SKUTKACH Nazwa 1 pracodawcy_ u powstala choroba zawodowa CHOROBY ZAWODOiNEJ (data Numer identyfil.ncyjny P.EGON prac odawcy: 5a_ Pozvcja w W.±azie chorób zawodo-.wcll 6..

Odpłatność:Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.

Zawiadomienie wypełnia pracodawca zatrudniaj ący pracownika, u którego stwierdzono chorob ę zawodow ą po jego przyst ąpieniu do pracy lub po przyznaniu renty z tytułu niezdolno ści do pracy.. 02/132/1121) adresowany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Okręgowego Inspektora Pracy lub poprzez lekarza leczącego, który wypełnia skierowanie do Poradni Chorób Zawodowych.tel.. Uwagi ogólne: Zawiadomienie wypełnia pracodawca zatrudniający pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową po jego przystąpieniu do pracy lub po przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy.. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 235 § 5 ustawy z 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, przesyła się niezwłocznie do Instytutu Medycyny Pracy im.. 6 Procedura zgłaszania chorób zawodowych Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się: 1) właściwemu państwowemu powiatowemuZnaleziono 50 interesujących stron dla frazy zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej w serwisie Money.pl..

2.do wypełniania zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej .

Pracodawca dokonujący zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika wypełnia druk "zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej" a następnie oryginał wypełnionego druki przesyła właściwemu ze względu na siedzibę zakładu pracy Państwowemu .Plik zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.doc na koncie użytkownika materunia • folder organizacja-pracy • Data dodania: 17 lis 2016Zawiadomienie o skutkach choroby - wzór dokumentu.. Imię i nazwisko pracownika chorego na chorobę zawodową lub podejrzanego o taką chorobę Data stwierdzenia choroby zawodowej lub zgłoszenia podejrzenia o taką chorobę Data i nr decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego Nazwa lub nr statystyczny choroby zawodowej Skutki choroby zawodowej Data wysłania Instytutowi Medycyny w Łodzi oraz właściwemu inspektorowi sanitarnemu .Za sprawą nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.. Uwagi ogólne: 1.. Title (Microsoft Word - Za\263\271cznik nr 10 Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.doc) Author: 666H8 Created Date: 3/30/2006 4:45:51 AMdo wypełniania zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej.. Formularz zawiadomienia nale ży wypełni ć pismem komputerowym.. 2012 poz. 663) wydanego na podstawie na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, z dniem 1 sierpnia 2012 r. zaczęły obowiązywać nowe wzory formularzy, służące udokumentowaniu i orzekaniu o chorobach zawodowych pracowników, w .choroby zawodowej Skutki choroby zawodowej Data wysłania zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej do Instytut Medycyny Pracy im..

Jerzego Nofera w ...do wypełniania zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej Uwagi ogólne: 1.

Choroba taka musi być bowiem zgłoszona przez odpowiednią osobę.były pracownik poprzez druk zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej (wg wzoru określonego w zał.. Formularz zawiadomienia należy wypełnić pismem komputerowym.. Zawiadomienie wypełnia pracodawca zatrudniający pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową po jego przystąpieniu do pracy lub po przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy.. prof. dr .Skutki choroby zawodowej dla pracodawcy, czyli jakie działania powinien podjąć pracodawca, gdy zostanie orzeczona decyzja o chorobie zawodowej.. : (+48) 222 500 115 fax: 18 266-97-77 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem..

2020 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym TarguZawiadomienie o skutkach choroby § 10.

Zawiadomienie wypełnia pracodawca zatrudniający pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową po jego przystąpieniu do pracy lub po przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy.. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 235 obowiązek pracodawcy informowania o chorobach zawodowych § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przesyła się niezwłocznie do Instytutu Medycyny Pracy im.. Orzeczono czasowq niezdolnc€é do pracv Nr i o stwierdzeniu zawo Wojewódzr.vo: Data decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej : 7.Lp.. 2013, poz. 1379 (załącznik 10) Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. 0 strona wyników dla zapytania zawiadomienie o skutkach choroby zawodowejSamo występowanie choroby zawodowej, bądź podejrzenie jej występowania nie stanowi jeszcze podstawy do odsunięcia pracownika od wykonywanej pracy, czy wszczęcia postępowania związanego z wykrywaniem i zapobieganiem chorobom zawodowym.. .Stwierdzenie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika nie jest obojętne dla pracodawcy, bowiem wiąże się zarówno z koniecznością dopełnienia pewnych obowiązków (np. dokonanie stosownego wpisu w rejestrze chorób zawodowych, przesłanie zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy itp.), jak i .do wypełniania zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej.. Zawiadomienie wypełnia pracodawca zatrudniający pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową po jego przystąpieniu do pracy lub po przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy.. Uwagi ogólne: 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt