Przedłużenie umowy do dnia porodu
Umowa o pracę zawarta na czas określony niezależnie od czasu jej trwania ulega przedłużeniu do dnia porodu pod warunkiem, że umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Umowa o pracę na czas określony, zawarta z pracownicą w ciąży, podlega przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli rozwiązałaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży.. 3 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.Na podstawie art. 177 § 1 K.p. pracodawca przedłuży pracownicy z mocy prawa dotychczasową terminowa umowę o pracę zawartą na czas określony lub na okres próbny przekraczający 1 miesiąc do dnia porodu, jeżeli uległaby ona rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.Kodeks pracy w jednym z artykułów traktującym o umowie na czas określony stanowi, że umowa zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu..

Tego przepisu nie stosuje się w przypadku umowy na zastępstwo.

Koniec umowy na zastępstwo a zasiłek chorobowyZ tej właśnie przyczyny ustawodawca wprowadził mechanizm przedłużania umowy o pracę do czasu porodu.. Michał Kowalski.. Wyślij poleconym, za potwierdzeniem odbioru.Jestem na urlopie rodzicielskim do 11.12.2020.. Jeżeli w wyniku przedłużenia tej umowy do dnia porodu zostanie przekroczony limit 33 miesięcy, to nie przekształca się ona w umowę bezterminową.Przedłużenie umowy do dnia porodu Pracownica w ciąży podlega ochronie przed zwolnieniem z pracy (art. 177 k.p.).. Pracownica w ciąży jest zatrudniona na czas określony.. Za okres zatrudnienia w ramach umowy przedłużonej do dnia porodu ma Pani prawo do wszystkich uprawnień pracowniczych, również do urlopu wypoczynkowego.przedłużenie umowy do dnia porodu świadectwo pracy świadectwo pracy nowe przepisy.. Czy pracodawca ma obowiązek przedłużenia mi umowy do dnia porodu?Na przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu mogą liczyć pracownice zatrudnione na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc.. Dokument aktualny.. Jej umowa przedłużyła się do dnia porodu, tj. do 12 listopada 2015 r.W przypadku gdy umowa na czas określony uległa przedłużeniu do dnia porodu, ostatnim dniem zatrudnienia jest dzień porodu..

Przedłużenie umowy o pracę w ciąży nie musi być w żaden sposób udokumentowane.

Jako podstawę prawną ustania stosunku pracy należy wskazać art. 30 § 1 pkt 4 w związku z art. 177 § 3 k.p.Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu następuje z mocy prawa.. 30 listopada kończy mi się umowa o pracę na czas określony, zawarta na 2 lata.. Pytanie: Zatrudniamy nauczycielkę w szkole publicznej na umowę o pracę na czas określony od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. W chwili obecnej przebywa ona na zwolnieniu lekarskim ciążowym.. - W sytuacji, w której umowa o pracę uległaby rozwiązaniu przed przewidywaną datą porodu, zastosowanie znajdzie art .Ponadto, przepisy dotyczące przedłużenia umowy do dnia porodu nie będą stosowane do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, np. na umowę zlecenia lub umowę o dzieło (do takich umów nie mają w ogóle zastosowania przepisy Kodeksu pracy), oraz do osób bezrobotnych odbywających staż na podstawie skierowania z urzędu pracy.Umowę o pracę miałam do 19.12, która została przedłużona do dnia porodu.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. Oznacza to, że rozwiązuje się automatycznie po upływie tego terminu.. Oznacza to, że umowa z mocy prawa (nie składa się w tym celu żadnych wniosków) ulega przedłużeniu do dnia porodu, jeśli w planowanym dniu jej rozwiązania pracownica przekroczyła 3. miesiąc ciąży.MIT: Każda umowa z pracownicą w ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu Dotyczy to jednak umowy, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy przedłużenie umowy do dnia porodu to obowiązek pracodawcy w przypadku, gdy umowa na okres próbny dłuższy niż miesiąc lub czas określony kończy się, a kobieta jest w co najmniej 13 tygodniu ciąży..

Pracownica jest bowiem nadal zatrudniona na podstawie dotychczasowej umowy o pracę.

z 2020 r., poz. 1320) Czy należy przedłużyć umowę z pracownicą, która nie dostarcza zaświadczenia o stanie ciąży;Miesiąc "ciążowy, tzw. księżycowy" obejmuje 28 następujących po sobie dni, czyli 4 tygodnie kalendarzowe.. .Wielu pracodawców zastanawia się, czy w przypadku przedłużenia umowy o pracę na czas określony do dnia porodu, należy do takiej umowy przygotowywać stosowny aneks.. Data publikacji: 27 czerwca 2019 r. Poleć znajomemu.. Napisz pismo przewodnie do pracodawcy, że w załączeniu przesyłasz zaświadczenie o okresie ciąży i że prosisz o przedłużenie umowy do dnia porodu, ponieważ spełniasz warunki do przedłużenia umowy.. Przepisy dotyczące obowiązku przedłużenia umowy terminowej do dnia porodu nie dotyczą umów zawartych na zastępstwo.. Pozostało jeszcze 86 % treści.. L4 mam wystawione przez ginekologa od 15.12 do 14.01 nadal z kodem B. Umowa o pracę, która została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, przedłuża się do dnia porodu (art. 177 § 3 KP).Umowa na zastępstwo jest umową terminową i jeśli pracownik, którego zastępowano, wróci do pracy, to umowa zawarta na czas jego nieobecności zostaje zakończona.. Pracodawca nie może więc takiej pracownicy wypowiedzieć umowy o pracę ani jej rozwiązać w okresie ciąży.Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu..

Zmienia się tylko termin zakończenia tej umowy.Przedłużenie umowy o pracę z nauczycielką do dnia porodu.

Co w związku z tym faktem dzieje się dalej?. 16.12 miałam zabieg łyżeczkowania ze względu na obumarcie ciąży w 12 tygodniu.. Dziecka nie będzie.. Obecnie 17 tydzień.. Proszę o radę.Z jednej strony prawnicy (i sądy) uznają, że umowa na zastępstwo dla nauczyciela nie przedłuża się do dnia porodu, a z drugiej strony istnieje interpretacja, że do nauczyciela nie stosuje się art. 177 K.p., dlatego też umowa na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.Wzór informacji o przedłużeniu umowy do dnia porodu.. Wystarczy, że pracownica przedstawi szefowi zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż jest ona w ciąży - w tym momencie automatycznie następuje p rzedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu , nie jest konieczne spisywanie aneksu.Obowiązkiem pracodawcy jest przedłużenie umowy do dnia porodu, z pracownicą, która jest w ciąży, z tym że obowiązek ten dotyczy jedynie umów o pracę na czas określony oraz umów o pracę na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.Pracodawca zobowiązany jest przedłużyć umowę o pracę na czas określony do dnia porodu pracownicy, która zaszła w ciążę.. Umowa jest aktualna?. Ustawa z dnia 5 stycznia .przedłużenie umowy do dnia porodu, a por. - napisał w Różne tematy: Pracownica, z którą przedłużono umowę, poroniła, już po tym przedłużeniu.. Wymóg przedłużenia obowiązuje w sytuacji, gdyby umowa rozwiązywała się z upływem terminu, na jaki została zawarta i po upływie 3 miesiąca ciąży.Zgodnie z art. 177 par.. Okazało się, że jestem w kolejnej ciąży.. Porodu nie będzie.. Zgodnie z art. 177 § 3 k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.Umowa na czas określony z pracownicą w ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Umowa o pracę zawarta na czas określony niezależnie od czasu jej trwania ulega przedłużeniu do dnia porodu pod warunkiem, że umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.Przedłużenie umowy do dnia porodu: jakie dokumenty?. Od razu podkreślić należy wyraźnie, iż przedłużenie się umowy do dnia porodu następuje z mocy przepisów, a zatem żaden aneks do umowy nie jest wymagany.Zgodnie z przepisami umowa musi być przedłużona do dnia porodu, bo spełniasz warunki.. Nie wiem za bardzo co robić z terminem jaki teraz mamy na umowie..Komentarze

Brak komentarzy.