Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
Do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;1) zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - pobierz załącznik nr 3.. Jeżeli zgromadzenie jest organizowane na terenie więcej niż jednej gminy, w każdej z gmin prowadzi się odrębne postępowanie.. z 2019 r. poz. 631), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone - wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie .. Wiadomość przeniesiona do archiwum.. Do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;„Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (powodującego utrudnienia w ruchu drogowym)" (WZKiOL-14).. 1) zawierające dane widniejące w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do karty usługi.. Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego, w przypadku gdy funkcję przewodniczącego nie pełni organizator zgromadzenia.. Opłata skarbowa: - nie dotyczy - Opłaty administracyjne: - nie dotyczy - Termin i sposób załatwiania: Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, bieżące, menu 1317 - BIP - Urząd Miejski w Wyrzysku"KARTA USŁUGI ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA Numer karty SP 4 wersja 1 z dnia 23 listopada 2020 roku PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) WYMAGANE DOKUMENTY Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zawieraj..

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Zawiadomienie spełniające wymagania określone w art. 10 elementy zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wnosi się z zachowaniem terminu, o którym mowa w art.- Ustawa z dnia 24 lipca 2015r.. Rejestracja wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia następuje z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia.Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Opis procedury Sposób załatwienia sprawy.. Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego .. Interfesy API; Kontakt; Stan Sprawy; Płatność on-line; Aplikacje mobilne; Start > Zgromadzenia publiczne > Zawiadamianie o zgromadzeniach > Zawiadamianie o zamiarze zorganizowania .ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA - POSTĘPOWANIE ZWYKŁE Miejsce załatwienia sprawy: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Monika Zając - Inspektor d/s Ewidencji Ludności, pokój nr 14 - I piętro, tel.. Złożenie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia składa się nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 .2..

Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

Biuletyn informacji publicznej.. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.. Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego, w przypadku gdy funkcję przewodniczącego nie pełni organizator zgromadzenia.. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.. ZGROMADZENIE.. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej".Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w godzinach pracy Urzędu m.st. Warszawy) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 .Zawiadamianie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - OUW..

Prawo o zgromadzeniach (t.j.Dz.U.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany w jego organizacji, organizator zgromadzenia podaje:Jak zorganizować zgromadzenie.. Zawiadomienie organu gminy; a) Termin.Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.. z 2019, poz. 631) Inne informacje: Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.Zgromadzenia Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą .Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń..

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.

Jeżeli zgromadzenie jest organizowane na terenie więcej niż .Tryb załatwienia sprawy: zawiadomienie właściwego Organu (Prezydenta Miasta Lublin)o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.. Prezydent Miasta Łomża informuje o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniach od 20.. 2015 poz.1485) informuje, że wszelkie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy kierować na adres e-mail: [email protected] lub na numer fax: 67 28 48 065 lub w trybie uproszczonym na numer telefonu 67 28 48 003Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.. Należy to zrobić w taki sposób aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.1.. 2015 poz. 1485) Wymagane wnioski: Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym spełniające wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.10 elementy zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych.. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy powiadomić organ gminny w drodze zawiadomienia.. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.1.. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.. (77) 4388553, godziny pracy:Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 99/2020: Data zgromadzenia:02.01.2021 Godzina zgromadzenia:16.00-17.30 Miejsce zgromadzenia:ul.Panny Marii przy kościele,przejście obok poczty i kościoła Św.Ducha pod pomnik M.Kopernika.. Na zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (załącznik nr 1) w pkt III ppkt 6 - należy wskazać czy przewidywana liczba uczestników zgromadzenia zawiera się w przedziale: - od 1 do 50 osób; - od 51 do 150 osób.Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia" - (załącznik nr 1 do procedury) zgłaszane przez organizatora zgromadzenia do właściwego gminnego (miejskiego) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało utworzone do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, nie wcześniej niż .Organizator zgromadzenia w trybie zwykłym zawiadamia Prezydenta Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu.. Zgromadzenie w trybie uproszczonym można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.Nazwa usługi/procedury: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wymagane dokumenty: zawiadomienie o zamiarze.. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u .1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt