Wzór zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
Tekst pierwotny.. (pieczęć zakładu opieki zdrowotnej (miejscowość i data) lub praktyki lekarskiej) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka1)opieką medyczną ni zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną* potwierdzające pozostawanie kobiety pod e później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietąWzór zaświadczenia jest określony we wchodzącym w życie 1.rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U.. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej VAT 2019.. Formę opieki medycznej, o której mowa w § 1 pkt 1, są świadczenia zdrowotne udzielone w ramach: 1) podstawowej opieki zdrowotnej;1) formę opieki medycznej sprawowanej nad kobietą nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dzie-cka; 2) wzór zaświadczenia lekarskiego lub wystawione-go przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną, o której mowa w pkt 1..

ale także położna będą mogli wydać zaświadczenie potwierdzające pozostawanie ciężarnej kobiety pod opieką medyczną.

Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który określa formy opieki nad kobietą w ciąży, wzór .zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską.. 1.Wzór zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do świadczeń rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, obowiązującego od 1 stycznia 2012 r., został opublikowany w rozporządzeniu Ministra .. 2010 nr 183 poz. 1234) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opiekąForma opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzór zaświadczenia potwierdzający pozostawanie pod tą opieką.. Wniosek o becikowe.. Ceny transferowe.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. z dnia 1 października 2010 r.) Na podstawie art. 9 ust..

lekarskie/wystawione przez położną1) potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od.

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.We would like to show you a description here but the site won't allow us.wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.. 5.ZAŚWIADCZENIE.. z 2010 r., Nr .Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dzieckaChoć tytuł tego rozporządzenia nie wskazuje, to jednak w treści tego rozporządzenia znajduje się również wzór zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.. - Akty Prawne· zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające.tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w .Pozostawanie pod tą opieka potwierdza się zaświadczeniem lekarskim..

potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Komentarz do zmian od 1 .zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z .Wzory pism zapiszesz klikając w ikonę dokumentu programu MsWord.. Wzór zaświadczenia lekarskiego związanego z użyciem przemocy w rodzinie- zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej .4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. Nr 183, poz. 1234).. Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (załącznik nr 2, określa wzór zaświadczenia).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.z 2010 r. 183, poz. 1234); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.2) wzór zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

zaświadczenie lekarskie o opiece ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt