Wzór zaproszenia na zebranie sprawozdawcze osp
Szczegóły Utworzono: poniedziałek, 07, luty 2011 00:00 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie uprzejmie zaprasza na zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Rudzie za 2010 rok, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzie dnia 12 lutego 2011 roku o godz. 17.00W sobotę 9 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2018 w Ochotniczej Straży Pożarnej w TurznicyZebranie otworzyła prezes OSP w Turznicy dh Grażyna Ostas .Następnie na przewodniczącego zebrania wybrano dh Pawła Fijasa.Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze OSP Zręcin Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zręcinie zaprasza wszystkich członków OSP, MDP, sympatyków pożarnictwa oraz wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze szeregi na Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zręcinie, które odbędzie się 03.03.2018r.Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2013 roku.. 1.Zarząd OSP Lusina informuje, że w dniu 10 lutego 2012 roku ( piątek ) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Lusinie odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze naszego stowarzyszenia.. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 3.Zarząd Ochotniczej Straży.zgodnie ze Statutem OSP Kurów, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Kurów.. W zebraniu udział wzięło ponad 70 osób.Zarząd..

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego, (3str.)

Obecność strażaków, członków stowarzyszenia obowiązkowa.. na „Strażackie Spotkanie Opłatkowe" Rozpoczęcie o godz.17.00 w Sobotę tj.Zaproszenie na zebranie Krzysiek357 Aktualności 2019 5 stycznia 2019 | 0 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąclowej serdecznie zaprasza wszystkich członków OSP, MDP, sympatyków pożarnictwa oraz wszystkich mieszkańców na Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok.W dniu 9 lutego 2019 roku (sobota) o godz. 17.00 w budynku remizy OSP w Olszynach odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Olszyny za rok 2018. o godz. 15 00 w siedzibie OSP Kurów.. Aktualny KRS KRS - rejestr stowarzyszeń KRS - Rejestr przedsiębiorców.. Wnioski na dofinansowanie NOWE!. Porządek obrad: Otwarcie zebrania.. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce.. Cena ta obowiązuje przy zakupie 100 szt. zaproszeń.. Zebranie to odbędzie się w dniu 10.02.2018r.. 24 lutego 2018 24 lutego 2018. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym, (1 str.) Zał.. Na 7 dni wcześniej informuje członków OSP o:Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 125/23/2005 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 15.09.2005 r.uchwaliło wzory druków na: - walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ochotniczych strazach pożarnych, - wzory dokumentów na zjazdy oddziałów Związku OSP RP.Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2018 roku [ dodano: śr., 2017-12-06 13:16 ] Druki obowiązujące..

Wszystkie druki na zebranie sprawozdawczo-wyborcze wraz z katalogiem spakowane w pliku .zip.

)Protokół Komisji Statutowej walnego zebrania sprawozdawczego, (1 str.) Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczego OSP, (1 str.) Wykaz zmian w Statucie OSP , (1 str.) Uchwała w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego według zasad obowiązujących dla jednostki mikro , (1 str.) Wzory Bilansu oraz Rachunku zysków i strat , (2 str.).. Zapraszamy wszystkich druhów OSP, MDP oraz sympatyków naszej jednostki.Oferujemy Państwu zaproszenia na różne imprezy i obchody, m. : 100-lecia, Poświęcenia Sztandaru czy Walne Zebrania Członków.. wniosek na dopłatę do zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka z Jednostki OSP.. Porządek Walnego Zebrania.. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP 2. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej, (2str.. o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Bobulczynie.. Poniżej dajesz pieczątkę i podpis np prezesa pakujesz w kopertę i zanosisz osobiście..

Uwagi organizacyjne: (na podstawie wzorcowego statutu OSP) 1.Walne zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd OSP.

U mnie w OSP od wielu lat istnieje wzór ZAPROSZENIA na zebranie kserowana kartka w której wpisuje sie imię nazwisko osoby którą zapraszam na zebranie.Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 15.03.2014r.. Zapraszamy również sympatyków pożarnictwa.PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ WALNEGO ZEBRANIA Ochotniczej Straży Pożarnej 1) Zebranie sprawozdawcze (co rok), 2) Zebranie sprawozdawczo - wyborcze (co 5 lat), 3) Zebranie nadzwyczajne.. Zebranie odbędzie się w remizie OSP Dołek Mały w dniu 23.02.2014r o godzinie 17.00.. Przyjęcie porządku zebrania.Ja także mam pytanie odnośnie organizacji walnego zebrania sprawozdawczego, a mianowicie chodzi mi o wybór poszczególnych komisji walnego zebrania sprawozdawczego.Na protokole w ogólnym programie zebrania (druk ZOSP RP)widnieje zapis iż wybiera się tylko komisję uchwał i wniosków, szukałem także w internecie ale i tam wszędzie w innych scenariuszach wybierane są tylko komisje .Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach zaprasza wszystkich członków OSP i MDP Brzeziny oraz sympatyków naszej jednostki na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 31.01.2016 r. o godz. 16.00 w świetlicy OSP.Druk zaproszenia na zebranie - s. 4, Druk porządku zebrania ogniska - s. 5, Działalność i zadania Komisji Zebrania - s. 6, Projekt regulaminu obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego ogniska ZNP - s. Proponuje się, aby komisje pracujące na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym liczyły .Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania..

Nasze zaproszenia są w formie połowy A4 składane do A6, drukowane na ładnym papierze w cenie od 1,0 zł + VAT.

Druki na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2019 roku.. Wnioski na .Zebrania sprawozdawczo-wyborczych w OSP Procedura zwołania zebrania OSP: Do obowiązków ustępującego Zarządu OSP należy przygotowanie zebrania i dokumentacji sprawozdawczej za miniony rok.. Zbliża się okres zebrań sprawozdawczych.. Dla druhów mam zaproszenia w wordzie bez rysunków imienne dla każdego na jednej stronie A4 wychodzi chyba 5 szt Poza tym jak nie masz pomysłu to wpisz w .Witam , Druhne i Druhowie mam do Was wielką prośbę, zapytanie.. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie 50% członków, Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie odbędzie się tego samego dnia, o godzinie 17:00 niezależnie od frekwencji.. Druki obowiązujące.. W sobotę 9 lutego 2013 r. o godzinie 17.00 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym.. o godz. 16:30 w świetlicy OSP.. Walne zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd OSP.Na 7 dni wcześniej informuje członków OSP o: miejscu, terminie i porządku obrad.Zaproszenie na zebranie sprawozdawczo- wyborcze, które odbędzie się dnia 09.01.2016r.. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego, (3str.). Podczas zebrania zostaną złożone przez obecny Zarząd OSP sprawozdania z działalności za rok 2018 oraz plan działalności na rok 2019.Zaproszenie na zebranie.. Z uwagi na przeprowadzenie wyboru nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, prosimy o niezawodne i punktualne przybycie w umundurowaniu wyjściowym.Poza tymi, głównymi wzorami, możemy też znaleźć wzory druków uzupełniających, stosowanych w razie potrzeby - np. na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, a także przy zmianach w statucie OSP: Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu OSP..Komentarze

Brak komentarzy.