Decyzja na utrzymanie psa rasy agresywnej
opłatyc) i e) RODO w celu wydawania decyzji - zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na podstawie art. 10 ust.. Określa to art.10 u.o.z.. Uzyskanie decyzji bądź jejNależy pamiętać, że za agresywne uznawane są te konkretne rasy, a nie psy w typie rasy.. Odwołanie wnosi się na piśmie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.Warunki wydania zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy agresywnej: Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby .- Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną - Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody: .. Od decyzji przysługuje Stronom odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwemBurmistrza Mista i Gminy Witnica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Na niektóre rasy psów niezbędne jest pozwolenie.. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy: I.. Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest po kliknięciu TUTAJ II.. ˇ tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości.. ; Do wniosku dołącz wymagane dokumenty..

Nr 77 poz. 687)Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej.

Jednostka odpowiedzialna · Referat Ochrony ŚrodowiskaW celu uzyskania zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej należy :- wypełnić stosowny wniosek z uwzględnieniem danych takich jak : a) adres zamieszkania , b) rasa psa, c) opis warunków , w jakich będzie utrzymywany pies .Opłata skarbowa - 25 złotych.Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz.. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.. ˇ książeczka zdrowia psa wraz z potwierdzonymi szczepieniami.. 110. e-mail: [email protected] SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony.. U. Nr 106, ust.. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r.. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 roku) do agresywnych psów zaliczono 11 ras.. ˇ potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu podatku od posiadania psa na dany rok.. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.. Podstawa prawna: art.10 ustawy z 21 sierpnia 1997r..

Hodowla i utrzymanie psów raz uznawanych za agresywne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r.. Zgodnie z art. 10 pkt.. 1002 z późn.. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Kobyłka.. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.. Aby stać się opiekunem psa rasy uznawanej za agresywną musimy uzyskać na to zezwolenie.. Poniżej dowiesz się co musisz zrobić.Zezwolenie na posiadanie groźnego psa.. · Decyzja odbierana jest osobiście w pok.. , poz. 856 z późn.. Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.. Jeśli chciałbyś prowadzić hodowlę lub utrzymywać psy jednej z ras uznawanych za agresywne musisz na to uzyskać zezwolenie.. Opłaty: 82 zł za zezwolenie na posiadanie/hodowlę psów ras uznanych za agresywne.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.. Wniosek pisemny o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.. Nasza Gmina.. Pokój Nr 18. tel..

Wniosek pisemny o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019 r.Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymania psa.. Naczelnicy i Wójtowie Gminy Skrzyszów· Wydanie decyzji Burmistrza Miasta Wojkowice w sprawie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.. Zgodnie z nim za agresywne uznaje się następujące rasy psów: 1) amerykański pit bull terier, 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),Wniosek o wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną z zaznaczeniem: pochodzenia, rasy, wieku, płci, sposobie oznakowania, miejscu i warunków utrzymania psa /w kojcu, ogrodzeniu/.. (wniosek_do_pobrania_rasa_agresywna.pdf) OPŁATY .. uiszczana w kasie Urzędu Gminy pok.. Nie ma również żadnych specjalnych wymagań co do osób, które chcą je uzyskać.. Zgodnie z art. 37a ust.. 1 Ustawy o ochronie zwierząt , prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny)..

3.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną .

Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (metryka) oraz ewentualnie sposób oznakowania.. nr 6, po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu Wnioskodawcy o terminie odbioru.. Zagadnienia związane z .Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną- decyzja administracyjna: WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997r., Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003r.. I nie ma znaczenia, czy chcemy być tylko właścicielem zwierzęcia, czy planujemy prowadzić hodowlę.. Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.Właściciele psów ras uznawanych za agresywne zobowiązani są do wystąpienia do Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji zezwalającej na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.. zm./, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydania zezwoleń na utrzymywanie psaOS 5 zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej KARTA USŁUGI WSPiOŚ RNiOŚ- 05 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej Urząd Gminy Wiązowna Druk D-13 Wymagane dokumenty 1.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.Pies agresywny.. Wymagane dokumenty: 1.. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 od daty złożenia wniosku VI.. Nr 8 - II piętro, lub na konto Urzędu Gminy - 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010, BS Rajcza O/Ujsoły.. Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji na podstawie przepisów Kpa.. Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest po kliknięciu TUTAJ II .Decyzje w sprawie zezwolenia na posiadanie psa jest wydawana w ciągu 1 miesiąca.. Odwołanie.. Mają tu zastosowanie ogólne przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.. Opłata skarbowa 82,00 zł.. Agresywne rasy .Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną - wg załączonego wzoru V.. Historia Gminy Skrzyszów.. Artykuł 10 tej ustawy wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ.. Referent - Justyna Urbańska.. Warto wiedzieć, że obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy jedynie psów rasowych, natomiast nie jest to już konieczne w przypadku mieszańców takich ras.. 1.Witamy na stronach Gminy Skrzyszów.. Wniosek może być sporządzony samodzielnie przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronieOsoba, która chce hodować lub utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną musi uzyskać stosowne zezwolenie w tym zakresie.. Od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta można się odwoływać.. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek.. CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE SPRAWY .. zm.) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r.. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r., Nr 77, poz. 687).. 1 i 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122).I..Komentarze

Brak komentarzy.