Wzór oświadczenie majątkowe skarbnika gminy
Urząd.. Urząd Gminy Popów.. j.o.g., osoby wydającej dec.. wójta 111 URZĄD MIASTA ZGIERZA I WydzjłjfZarządzania Bezpieczeństwem dnia Zgierz (miejscowość) r.Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.. Strona główna BIP Strona główna systemu BIP w Polsce.. 42-110 Popów.. załącznik nr 2 3) wzÓr - oŚwiadczenie majĄtkowe wÓjta, zastĘpcy wÓjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzĄdzajĄcej i czŁonka organu zarzĄdzajĄcego gminnĄ osobĄ prawnĄ oraz osoby wydajĄcej decyzje administracyjne w imieniu .Oświadczenia majątkowe: Tytuł dokumentu: Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki org.. Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 20 listopada 2017, godzina 11:59) .. Gmina Miasto Płock Pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock NIP: 774-31-35-712Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki - do pobrania.. w imieniu wójta: Opis: Dz.U.. wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby .OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaZastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia..

Wzór oświadczenia majątkowego.

Oświadczenie majątkowe wzór formularza.docx .1 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1 Uwaga: Słupsk, dnia r. (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą .OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika DrukujJeżeli skarbnik gminy nie złoży w terminie oświadczenia majątkowego, rada gminy odwołuje go, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do .OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta ¹oświadczenie majątkowe wójta, z-cy wójta, sekretarza, skarbnika, kier.. drukuj.. Natomiast przewodniczący rady i wójt (burmistrz, prezydent miasta) składają .Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaDane Jednostki..

Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .odt.

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaFormularz do wypełnienia - oświadczenie majątkowe (wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej) Pobierz Data dodania: 08 Apr 2020 Dodał: Administrator (Gregwit1) Wersja z dnia: 08 Apr 2020 Rozmiar: 16.92 Kb Typ: docx Pobrań: 3455Wzór oświadczenie majątkowe zał MS 18.12.2017.Wzory formularzy: Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu .1 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu..

Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .docx.

Wyświetl stronę główną » Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki » Urząd Gminy » Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy .Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >> ..

gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administr.

2017, poz. 2020 (załącznik 2)podstawa prawna: Rozporządzenie z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy .Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .pdf.. .Wzory formularzy: Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta >>>Oświadczenie o stanie majątkowym składa się według wzoru określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby .Oświadczenia majątkowe; Skarbnik Gminy; Przeszukaj stronę BIP: szukaj w BIP.. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{6777na8741]gminareszel.plWe would like to show you a description here but the site won't allow us.wzÓr - oŚwiadczenie majĄtkowe radnego gminy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt