Zwolnienie z zus za listopad
Przewidują one m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą pod określonymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, .Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.Zwolnienie z ZUS i świadczenia postojowe za listopad, dotacje w wysokości 5 tys. zł - na takie wsparcie będą mogły liczyć wszystkie firmy z branż dotkniętych skutkami obostrzeń .Tylko do 30 listopada przedsiębiorcy mają czas na składanie wniosków o zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 roku.. Prezydent podpisał tarczę antykryzysową 6.0 - dzięki temu przedsiębiorcy z odpowiednim kodem PKD i spełniający pozostałe warunki opisane w tarczy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z ZUS za listopad.. Natomiast przepisy z tarczy antykryzysowej 6.0 po poprawkach sejmowych i senackich wciąż czekają na swój ostateczny kształt.. - Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad, w ramach tarczy antykryzysowej 6.0, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe - przypomina rzecznik .W parlamencie trwają prace nad kolejną odsłoną tzw. tarczy antykryzysowej..

Od 30 grudnia możliwe jest również zwolnienie z ZUS dla powyższych branż.

Kody PKD uprawniające do wnioskowania o umorzenie składek za listopad to 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90 .ZUS jednak informuje, że przedsiębiorcy oczekujący na wsparcie nie muszą płacić ZUS za listopad - mogą na przykład skorzystać z odroczenia płatności składek o miesiąc.Zwolnienie ze składek ZUS za listopad to jedno z podstawowych narzędzi pomocy przedsiębiorcom w czasie epidemii przewidziane w tzw. tarczy branżowej dla firm, czyli nowelizacji ustawy o .Przedsiębiorcy zaliczający się do wspomnianych powyżej 40 branż mogą od 30 grudnia wystąpić do ZUS-u o zwolnienie ze składek za listopad, jeśli w tym miesiącu mieli przychód o co najmniej 40 proc. niższy niż w listopadzie 2019 r. O zwolnienie można wystąpić także wtedy, gdy składki za listopad już opłaciliśmy - gdy mijał termin płatności, tarcza jeszcze nie obowiązywała.Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 roku jest przewidywane tylko dla określonych kodów PKD..

Przedsiębiorcy zastanawiają się więc ...Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r. tylko dla wskazanych kodów PKD.

Nie trzeba będzie płacić składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za listopad.Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z tarczy antykryzysowej 6.0, a tym samym ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku zrobić jedną ważną rzecz.Zwolnienie ze składek ZUS - rozwiązanie tarczy branżowej.. Przypominamy, kto z tej ulgi może skorzystać oraz na jakich zasadach.. Dla kogo i na jakich .Przypomnijmy, że najnowsze przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzają dodatkowe zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc listopad.O tym, komu przysługuje nowe zwolnienie z ZUS oraz jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać, piszemy w tym artykule.Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania.Zwolnienie z ZUS-u i postojowe: Rząd w listopadzie wesprze najbardziej poszkodowane branże - RMF24.pl - Zwolnienie ze składek ZUS za listopad i wdrożenie postojowego: o uruchomieniu takiego .Zwolnienie z ZUS.. Zwolnienia ze składek dla firm - Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad.Warunkiem uzyskania zwolnienia z ZUS za miesiąc listopad jest wykazanie, iż działalność gospodarcza była prowadzona w dniu 30 września 2020 roku..

Tysiące przedsiębiorców, których objęła tarcza 6.0 i zostali zwolnieni ze składek za listopad, nie mają pojęcia, czy będą musieli płacić.

Standardowy termin zapłaty należności za listopad upływa bowiem 10 i 15 grudnia.Płatnicy z branż określonych Tarczą antykryzysową 6.0 mogą od 30 grudnia 2020 r. składać wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Jednym z warunków skorzystania z tego zwolnienia jest przekazanie najpóźniej do 31 grudnia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za listopad.Zwolnienie z ZUS za listopad - potrzebna deklaracja rozliczeniowa.. Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to: • zwolnienie z ZUS - zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,ZUS tłumaczy, że płatnicy, którym należy się zgodnie z nowymi przepisami zwolnienie za listopad, w oczekiwaniu na wejście w życie Tarczy branżowej, powinni złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek (formularz RDU).Zwolnienie z ZUS to jeden z głównych elementów tarczy 6.0 dla przedsiębiorców poszkodowanych przez lockdown.. Rząd jednak milczy, a chaos pogłębia nakładanie się .O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować od 30 grudnia, na inne formy wsparcia będzie trzeba jeszcze nieco poczekać..

Zakłada ona m.in. wypłatę świadczenia postojowego oraz zwolnienie z opłacania składek za listopad br. » Zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy 5.0.

Kolejnym warunkiem jest wykazanie, iż przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.„Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad i nie wiedzą, czy mają opłacać składki czy nie, mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc.Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt