Oświadczenie lustracyjne dyrektora szkoły
OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE I INFORMACJA O UPRZEDNIM ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO.. Oświadczenie musi zostać złożone zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy Lustracyjnej (wzór ten stanowi załącznik ustawy z dnia 14 lutego 2007 r .2.. 1 i ust.. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub .Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora; 12. oświadczenie kandydata, że jego oświadczenie lustracyjne zostało złożone w Kuratorium Oświaty w Lublinie.. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły decyduje ?o tym, czy trzeba złożyć komisji konkursowej oświadczenie lustracyjne ?czy jedynie informację ?o spełnieniu tego obowiązku.Gdy ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, kandydaci są zobowiązani przedłożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego najpóźniej w chwili złożenia oferty..

Oświadczenia lustracyjne Karta informacyjna .

Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Osoby, które składały oświadczenie lustracyjne lub informacje o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w chwili wyrażania zgody na kandydowanie do danego organu nie są zobowiązane do ponownego złożenia oświadczenia, o którym wyżej mowa, z chwilą rozpoczęcia kadencji tego organu.dyrektora szkoły publicznej, dyrektora placówki pod warunkiem, że w jej strukturze utworzona została szkoła publiczna, a dyrektor placówki pełni jednocześnie funkcję dyrektora tej szkoły, urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub .Kandydat na stanowisko dyrektora szkoły; Opiniowanie sieci szkół .. 3 ustawy „lustracyjnej" złożenie oświadczenia .Kandydat na dyrektora szkoły publicznej, który już raz składał oświadczenie lustracyjne, powinien złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.. Bożena BarszczewskaPrzykład poprawnie wypełnionego oświadczenia lustracyjnego przez kandydata na dyrektora szkoły publicznej, który nie pracowa­ł, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r.2..

Wzór oświadczenia lustracyjnego.

Osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ustawy z dnia .OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNE DLA KANDYDATÓW NA DYREKTORÓW SZKÓŁ Zgodnie z art. 7 ust 1 w związku z art. 4 pkt 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t.. W tym przypadku kandydaci przedkładają informację według wzoru załącznika nr 2a do ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa .stanowisko dyrektora szkoły publicznej, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego.. 5 u.i.d.b.p., przekazuje oświadczenia lustracyjne niezwłocznie do Biura .Sprawdź, czy wicedyrektor placówki, który pełni obowiązki dyrektora musi złożyć oświadczenie lustracyjne Oświadczenie lustracyjne p.o. dyrektora szkoły - Portal Oświatowy xOsoby, które złożyły „oświadczenia lustracyjne" wg wzoru obowiązującego po dniu 14 września 2007 r. nie składają ponownie oświadczeń w przypadku ubiegania się o objęcie funkcji publicznej (w tym dyrektora szkoły publicznej), gdyż stosownie do treści art. 7 ust..

Oświadczenia lustracyjne - Dla dyrektorów szkół/placówek - Wyszukiwarka.

Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. Zgodnie z wyjaśnieniami nadesłanymi przez Biuro LustracyjnePytanie: Gdzie składa oświadczenie lustracyjne kandydat na dyrektora szkoły?. Wybierz oddział: zmiana wartości spowoduje automatyczne przkierowanie na stronę oddziałuOświadczenia lustracyjne (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2) II.. Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn.. Miejsce złożenia dokumentów: .. 1 i 2 ww.. 2 pkt 4 lit.Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - .. 2 ustawy w związku z § 1 ust.. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Kuratorium: ustawy).Składanie oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na dyrektorów szkół Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego..

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Karta informacyjna.. Pozostało jeszcze 96 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego powstaje z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie na dyrektora szkoły publicznej t.j.. 180.15 KB .Zatem wyraźnie zostało wskazane, że oświadczenie lustracyjne kandydat na dyrektora szkoły ma złożyć do kuratora oświaty, nie zaś do organu prowadzącego szkołę, który rozpisuje konkurs.. Oświadczenie lustracyjne składa się jednorazowo w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej (art. 7 ust.. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.. ustawy osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zgłaszające swoje kandydatury na stanowisko dyrektora szkoły publicznej lub dyrektora placówki pod warunkiem, .Opis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust.. Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jestZamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. Zgodnie z art. 7 ust.. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), zwanej dalej ustawą osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej .Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, powinny złożyć OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów .Dyrektor szkoły zobowiązany jest zgodnie art. 8 pkt 42 Ustawy Lustracyjnej, złożyć oświadczenie lustracyjne kuratorowi oświaty właściwemu dla danego dyrektora szkoły.. Pliki do pobrania.. z chwilą zgłoszenia się do konkursu - (art. 7 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt