Wzór formularza zgłoszenia choroby zakaźnej
1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanej dalej „ustawą";Wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową.. z 2013 r. 848) Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników.1) wzór formularza zgłoszenia podejrzenia zakażenia lub zachorowania albo rozpoznania choroby zakaźnej określonej w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust.. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi.. Ustala się wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania* na chorobę przenoszoną drogą płciową DOC ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/ zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDSWzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV).. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź, tel.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U .wykaz zakaŻeŃ i chorÓb zakaŹnych, w przypadku ktÓrych podejrzenia lub rozpoznania zakaŻenia, choroby zakaŹnej lub zgonu z ich powodu sĄ dokonywane zgŁoszenia, o ktÓrych mowa w art. 27 ust..

Wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy (ZLK-2) 3.

z 2013 r. 848) Nie masz jeszcze konta?. 1 i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.. Wszystkie formularze zgłoszenia podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz zgonów z powodu chorób zakaźnych znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.§7.Ustala się wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu zpowodu zakażenia lub choroby zakaźnej, stanowiący załącznik nr6 do rozporządzenia.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach; 2) wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania .Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie - zapraszamy.. Zobacz także.. Wzory formularzy stosowanych w nadzorze epidemiologicznym.. Zamów pełny dostęp do portalu.Wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy.. 2003 nr 90 poz. 853 (załącznik 1), uwzględniając Dz.U.. Formularz ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej .lub.27 ust.. Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej:..

choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz.U.

"-*$/*"("*01&2"3(&42% .4 Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA.27 ust.. Ustala się wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.. Wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby,!"-./."0.123435.67.859:/;<7=67."<7=45:0912"3>[email protected]!. Ustawa ta nakłada na lekarza lub felczera, który podejrzewa albo rozpoznaje zakażenie/ chorobę zakaźną lub zgon z tego powodu, a także na kierownika laboratorium wykonującego .6/ Wzór formularza podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.. Wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (ZLK-1) 2.. ZLK - 1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej - link ZLK 1Dz.U.. § 5.wzÓr formularza zgŁoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakaŻenia lub choroby zakaŹnej wzór 1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust.. Usługa wysyłania formularzy .Formularz ZLK-1 - zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (kliknij obrazek, aby powiększyć) zobacz komentarze.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach;Wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV albo zachorowania na AIDS lub zgonu osoby zakażonej HIV lub chorej na AIDS: pdf: Wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej: pdf: Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu BCG .§ 3..

Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na grypę.

1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŻeŃ i chorÓb zakaŹnych u ludzi 1) bąblowica i wągrzyca;Specjalistyczny serwis dla doświadczonych stomatologów zawierający praktyczne wskazówki, jak postąpić z najbardziej skomplikowanymi przypadkami klinicznymi a także unikać uchybień w dokumentacji medycznej oraz zabezpieczyć się przed roszczeniowym pacjentem.Druki i formularze : Ankieta dotycząca badania wymagań i stopnia zadowolenia klienta (prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres e-mail lub listownie).. Ustala się wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporzą-dzenia.. Formularz zgłoszenia ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową .1) wzór formularza zgłoszenia podejrzenia zakażenia lub zachorowania albo rozpoznania choroby zakaźnej określonej w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust.. Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu są dokonywane zgłoszenia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.. Ustala się wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.. 42 253 99 00.Aktywne formularze podatkowe, umowy, kadry, płace i zatrudnienie, transport i spedycja, wzory umów i pism, druki akcydensowe, BHP, HACCP, ZUS, GUS..

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej.

z 2013 r. 848) Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania§ 3.. §8.Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu zpowodu zakażenia lub.choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz.U.. załącznik nr 4 do rozporządzenia ministra zdrowia z 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej.Ustala się wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.. 848 (załącznik 2) AKTUALIZACJA FORMULARZA.W Polsce obowiązek zgłaszania podejrzeń chorób zakaźnych i zakażeń wynika z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (zwanej dalej UZZ).. choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.