Prośba o patronat honorowy
Na witrynie zapoznacie się Państwo między innymi z działalnością Urzędu, struktur, planem pracy Wojewody oraz z działalnością podległych mu wydziałów.Wysoki patronat żony prezydenta RP Danuty Wałęsy pozwolił na szybki rozwój [O organizacji - Gdańsk - Sprawni Inaczej], wysoki patronat i patronat honorowy [X Jubileuszowy Wieczór Maltański, Kraków 26.11.2012] oraz honorowy wysoki patronat, np.Niezłożenie sprawozdania oznacza brak możliwości ubiegania się o Patronat Honorowy Wojewody Dolnośląskiego lub o udział Wojewody w Komitecie Honorowym danego przedsięwzięcia w kolejnym roku kalendarzowym.. 71/327-11-11:: Na skróty: Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk.. Z wnioskiem występuje organizator przedsięwzięcia.. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul.. W przypadku chęci uzyskania takiego patronatu należy kontaktować się bezpośrednio z wybraną ambasadą.Informacja o przyznaniu patronatu zamieszczana jest na stronie internetowej urzędu Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.. Lista innych podmiotów, do których wysłano lub planuje się wysłać prośbę o patronat honorowy lub o udział w komitecie honorowym (czy wydarzenie swoim patronatem objął Biskup miejsca): 12..

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat należy występować każdorazowo.

Wniosek o Honorowy Patronat Wójta Gminy Oświęcim (rozmiar pliku: 140.39 KB) ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim .Wniosek o objęcie imprezy oświatowej honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (23.09.2013 - 0,02MB) Drukuj Następny artykuł Wzór urzędowego logotypu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (z wizerunkiem orła białego) oraz wzór logotypu Kuratorium Oświaty w KielcachNumery kont bankowych Urzędu Miasta 74 1240 1792 1111 0011 0319 6203 - rachunek bieżący 98 1240 1792 1111 0011 0319 6450 - podatki lokalne 08 1240 1792 1111 0011 0319 8555 - odpady komunalneHonorowy patronat Starosty Płockiego jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw.. Dodatkowe informacje: 14.. Uzasadnienie wniosku: 13.. Jeśli chcemy kontynuować współpracę - napiszmy o planach i oczekiwaniach na przyszłość.. Dodatkowe informacje: 14.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim .. Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu oraz jej telefon, fax i e-mail: 15.Patronat honorowy; Herb do pobrania w formacie A4, 300dpi..

Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 2.

Patronat może zostać przyznany wydarzeniu jednorazowemu lub działaniom o charakterze cyklicznym.III.. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program przedsięwzięcia lub regulamin.Prośba o patronat honorowy Dział: Prośby .. Barometr Skutecznej Aktywizacji, fundacja Aktywizacja, Warszawa, 2.12.2020 r. II przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych , Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki, Ozorków, 3.12.2020 r. II edycja Wheelkathonu .Dzięki informacji w Państwa gazecie o warsztatach dowiedziało się ponad 100 osób…).. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez KRBRD.. KomentarzeOsoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brak.. Patronat Honorowy nie jest przyznawany przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym.Przyznany patronat ma charakter honorowy i nie wiąże się ze wsparciem finansowym ani organizacyjnym ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ)..

Dla przykładu podajemy też najczęstsze błędy podczas ubiegania się o patronat medialny portalu ngo.pl:Patronat Honorowy Ambasad.

Rezydencja Arcybiskupa: 50-328 Wrocław ul. Katedralna 11 tel.. Występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego .Lista innych podmiotów, do których wysłano lub planuje się wysłać prośbę o patronat honorowy lub o udział w komitecie honorowym: 12.. Procedura ta pozwala na wszechstronną .Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy, nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu MC.. Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Przemyśla.ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Postanowienia ogólne: 1.. Opłaty.. WWniosek o honorowy patronat 20201201 _Wniosek _o _honorowy _patronat _2020.docx 0.03MB Opinia w sprawie wyróżnienia honorowego 20201201 _Opinia _w _sprawie _wyróżnienia _honorowego.docx 0.02MB Regulamin honorowego patronatu 20201201 _Regulamin _honorowego _patronatu _2020.doc 0.05MBPatronat honorowy ORE może być przyznany przedsięwzięciu, które: a) ma zasięg lub znaczenie ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe, b) zapewnia bezpłatny udział uczestnikom, c) tematyka jest zgodna z celami statutowymi ORE..

W przypadku działań o charakterze międzynarodowym, propagującym np. kulturę czy tradycję danego kraju można starać się o patronat honorowy ambasadora.

Patronatem obejmowane są przedsięwzięcia jednorazowe lub cykliczne, takie jak: konkursy, konferencje, uroczystości jubileuszowe, festiwale, zawody sportowe, targi, koncerty, wystawy, kongresy, festyny i pikniki o zasięgu .Wniosek o honorowy patronat Prezydenta Miasta Przemyśla - stanowi załącznik do karty usługi.. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję, na wniosek organizatora.Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym powinien być dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nie później niż na 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem inicjatywy.. Podstawa prawna.. Uzasadnienie wniosku: 13.. Ministerstwo Cyfryzacji nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.→ Wniosek o patronat → Wzór dyplomu → Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu (Tekst Jednolity) → Zarządzenie → Zarządzenie zmieniające → Klauzula informacyjna dla osób, których dane zostały uzyskane od wnioskodawcy z art. 14 RODO → Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy z art. 13 RODOProśba do przedstawicieli władz lokalnych.. Bezpłatnie.. Jednocześnie uprzejmie prosimy o wyasygnowanie środków w budżecie miasta na rok 2009 z przeznaczeniem na wsparcie placówek na terenie miasta, biorących udział w tym przedsięwzięciu.Ponieważ pismo, które Pani redaguje, jest tekstem o charakterze oficjalnym, należałoby w nim jednak przestrzegać wymogów normy językowej, a zatem prośba o patronat powinna mieć następującą formę:11.. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać: wypełniony wniosek o patronat honorowy KRBRD (formularz do pobrania poniżej), szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.. Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu oraz jej telefon, fax i e-mail: 15.Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zaprasza na oficjalną stronę internetową.. - 4.10.2010 (PDF) Wniosek o patronat Polskiego Radia Szczecin (DOC) Wniosek o udzielenie Patronatu Starosty Elbląskiego (RTF) *Nie wszystkie elementy muszą wystąpić lub patron może wymagać czegoś jeszcze.. Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: - nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.2.. Uwaga!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt