Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRACY TYMCZASOWEJ Lp.. FORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNO ŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Przekaza ć marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 stycznia Informacja o działalno ści agencji zatrudnienia 1) w zakresie: po średnictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wypełni ć pkt 1.1 i 1.2) Nazwa i adres agencji zatrudnieniaFORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA.. zm.).Zbiorcza informacja o działalności agencji zatrudnienia składanej przez Marszałka województwa Wzór dostępny do pobrania w aktywnym formacie MS Word Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r. Dz.U.. Zgodnie z art. 2.Obowiązek przekazania informacji o działalności agencji zatrudnienia Przypominamy o obowiązku przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2014 do dnia 31 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 19f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. z 2013 r. 674 z późn.. Obowiązek złożenia informacji wynika z przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. z 2016 r., poz. 645 późn.. W przypadku konieczności zmiany informacji o działalności, agencja zatrudnienia przedstawia zmienioną informację w terminie do dnia 1 marca danego roku.Formularz dotyczący informacji o działalności agencji zatrudnienia można złożyć w formie: elektronicznej - elektronicznie oznacza sposób, o którym mowa w art. 18f Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tzn. sprawozdanie opatrzone będzie zaawansowanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem .FORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA..

o działalności agencji zatrudnienia.

Otrzymany kod należy wpisać w białym polu obok przycisku POBIERZ.. Informacja.. zm.) - zwanej dalej ustawą o promocji, agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.Przy ubieganiu się o wpis wymagana jest (w zależności od rodzaju planowanych usług agencji zatrudnienia) informacja o przedmiocie działalności zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; • 78.20.Z Działalność agencji pracy .zatrudnienia informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2016.. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.- wzoru informacji o działalności agencji zatrudnienia - do zmian wprowadzonych w art. 19f ustawy, tj. rozszerzenie zakresu danych o cudzoziemcach oraz dodanie informacji dotyczącej zrzeszenia agencji zatrudnienia w związku branżowym; dodatkowo umożliwiono, odpowiednim zaznaczeniem, rozróżnienie składanej informacji od zmiany tej .Reviews for Informacja o działalności agencji zatrudnienia - pobierz interaktywny formularz obowiązujący w 2017 roku z opcją gwarancji aktualizacji prawnej na rok, dwa lub cztery..

Dlatego musisz wpisać się do rejestru agencji zatrudnienia.

Agencje zatrudnienia mają obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności.Cena SMS'a to 9.00 PLN +23% VAT; Po chwili otrzymasz zwrotnego SMS'a z jednorazowym kodem.. Po wprowadzeniu prawidłowego kodu zostaniesz automatycznie przeniesiony na stronę, na której będziesz mógł pobrać zakupiony formularz.Agencja zatrudnienia zobowiązana jest do złożenia informacji o działalności w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.. 2017, poz. 1064 (załącznik 5)Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. z 2016 r., poz. 645 z późn.. Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej 1 z tego zatrudnionych w agencji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas .Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies.. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.Autor: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Data publikacji: 14.04.2015 Data modyfikacji: 07.02.2019 informacja o działalności agencji zatrudnienia Załączniki Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia (rtf, 334 KB)Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2015 r. WSTĘP Polskie prawodawstwo dopuszcza obsługę rynku pracy nie tylko przez publiczne służby zatrudnienia (powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy), ale również przez inne instytucje rynku pracy, w tym przez agencje zatrudnienia.Wypełniony elektronicznie formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: należy: podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lubProwadzenie działalności gospodarczej w formie agencji zatrudnienia oprócz tego, że wymaga wpisu do właściwego rejestru, łączy się z innymi jeszcze obowiązkami..

zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra…Otwierasz agencję zatrudnienia?

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Wojewódzki.19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U.. Podmioty mające siedzibę na terenie Małopolski przesyłają formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.4.1.. 1065 z późn.. zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni - w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.Formularz Informacji o działalności agencji zatrudnienia za 2017 rok można złożyć: osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra,Agencja zatrudnienia zobowiązana jest do złożenia informacji o działalności w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.. Wyszczególnienie powyżej 12 miesięcy 2 Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej zatrudnionych w agencji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy 7 .INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA ZA 2018 ROK..

W abonamencie taniej - formularz dostępny również w abonamencie.

Informacja o działalności agencji zatrudnienia 1) w zakresie: pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wypełnić pkt 1.1 i 1.2) kierowania osób do pracy za granicą u pracodawcówRejestr Agencji Zatrudnienia zawiera informacje o agencjach zatrudnienia.. Jest to działalność regulowana..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt