Harmonogram spotkań z opiekunem stażu na nauczyciela mianowanego chomikuj
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (zgodnie z ustalonym harmonogramem).Zadania opiekuna stażu wynikające z Karty Nauczyciela: .. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu (wg ustalonego harmonogramu) oraz przez innych nauczycieli.. Ze względu na zmianę miejsca pracy w trakcie trwania stażu, zmieniłam również opiekuna stażu.Zadania opiekuna stażu.. Otwórz PDF w nowym oknie.. Monika Pachołek.. z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Sylwią BacewiczTEMATYKA I TERMIN SPOTKANIA WRZESIEŃ 2008 r. 1 Spotkanie informacyjne: określenie zasad pracy w ramach stażu 2 Zapoznanie się podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi nauczyciela i oświaty 3 Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela 4 Zapoznanie się dokumentacją szkoły i sposobem jej prowadzenia 5 Opracowanie planu .obowiązującymi zasadami i przygotować do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.HARMONOGRAM SPOTKAŃ opiekuna stażu ze stażystą odbywającym staż na nauczyciela mianowanego Okres stażu - od 01 września 201r do 31 maja 2014 r Nauczyciel stażysta - mgr .- nauczyciel kontraktowy Opiekun Stażu - mgr .. Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający jej warunki oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań.Plik Dziennik spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą.doc na koncie użytkownika knadala • folder Awans zawodowy • Data dodania: 31 mar 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik HARMONOGRAM współpracy.doc na koncie użytkownika Muszka_87 • folder Mianowany • Data dodania: 7 paź 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik KONTRAKT MIĘDZY STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU.doc na koncie użytkownika nfarys • folder Staż • Data dodania: 9 paź 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.2..

Kontrakt z opiekunem stażu.

Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu - ustaliłyśmy zasady i harmonogram współpracy, zredagowałyśmy i podpisałyśmy kontrakt, opracowałyśmy karty obserwacji zajęć.. Współpraca z opiekunem stażu We wrześniu 2016 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Katarzyną Kuśnierz.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 16091.. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że: Uwaga!. 28.01.2021 - Rozbieżność oczekiwań pomiędzy nauczycielem a rodzicem - budowanie współpracy dorosłych na rzecz sukcesu dziecka.FUNKCJI OPIEKUNA STAŻU Obok odpowiedniego zestawu predyspozycji osobowoœciowych oraz odpowiedniego zestawu kompetencji merytorycznych i metodycznych, zadania oraz kompetencje na-uczyciela opiekuna okreœlaj¹ równie¿ konkretne uwarunkowania prawne.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Plik Kontrakt miedzy nauczycielem stażystą i opiekunem stażu.doc na koncie użytkownika knadala • folder Awans zawodowy • Data dodania: 31 mar 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy..

opiekuna stażu mgr Małgorzaty Kuduk.

współpracy w roku szkolnym 2011/2012.. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9c.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Miejsce odbywania stażu - GIMNAZJUM NR 2 im.. ks. P. Wawrzyniaka w Śremie TEMATYKA I TERMIN SPOTKANIA WRZESIEŃ 2011 r 1 Spotkanie informacyjne .HARMONOGRAM SPOTKAŃ STAŻYSTY Z OPIEKUNEM STAŻU Okres stażu - od 01 września 2017 r. do 31 maja 2018 r. Nauczyciel stażysta - mgr Magdalena Figler nauczyciel kontraktowy Opiekun stażu - XXX nauczyciel dyplomowany Miejsce odbywania stażu - Szkoła Podstawowa w XXX Lp.. 4.Realizowanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz zadań określonych w Planie Rozwoju Zawodowego.. Sonia Pawłowska..Komentarze

Brak komentarzy.