Plan zajęć uwm
Plan Your Campus VisitProwadzący zajęcia dla każdego przedmiotu założy grupę, a dostęp do niej każdy ze studentów uzyska poprzez otrzymanie kodu wysłanego z systemu USOS UWM.. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.. Janusza Orłowskiego.. Jesteś tutaj.. Wyższego; Praktyki, staże, praca; Ramowa organizacja roku akad.. zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów do odwołania obostrzeń przewidzianych dla "strefy czerwonej" realizowane są w trybie zdalnym z wyłączeniem zajęć praktycznych w tym zajęć .Plan zajęć na semestr zimowy w roku akad.. Milwaukee, WI 53201-0413 (414) 229-1122UWM Campus Map .. Search .. .plan zajęć: program studiów: sylabusy przedmiotów: rok II: cykl kształcenia 2018/2019: plan zajęć: program studiów: sylabusy przedmiotów: rok III: cykl kształcenia 2017/2018: plan zajęć: program studiów: sylabusy przedmiotówWelcome to Poczta - UWM.. Menu główne.. Jej wykładowcami są pracownicy UWM w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Saksońskiej Administracji i Wymiaru Sprawiedliwości w Miśni (Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung und Rechtspflege Meißen).Kierownictwo: Kierownik - prof. dr hab. Piotr Krajewski Sekretarz - mgr Iwona Wodzińska - tel.. Proszę zatem na bieżąco sprawdzać konta mailowe.. # Spotterka Strona główna; Kierunki Studiów; Plany i Harmonogramy ZajęćThis site was designed with the .com..

2019/2020; Stypendia i pomoc ...Plany zajęć.

Studia stacjonarne - kierunek : BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI I ROK - plan zajęć zdalnych plan zajęć kontaktowychTerminy zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej (na Uczelni) w semestrze zimowym dla poszczególnych kierunków i roczników studiów Wydziału Biologii i Biotechnologii: Biologia I stopnia (zakres - biologia stosowana i applied biology), I rok 19.10-06.11.2020 (3 tyg.. Szkoła Prawa Niemieckiego UWM w Olsztynie.. Wydział; Oferta Kształcenia; Kierunek Lekarski.. Wykładowcy.. Studia stacjonarne; Studia niestacjonarne; Harmonogram zjazdów; Odwołane/przeniesione zajęcia; Legenda; Zapisy w systemie USOS - lektorat, wychowanie fizyczne; Terminarz płatności za czesne w semestrze letnim 2019/20 na studiach niestacjonarnych; Egzaminy i konsultacje w sesji letniej roku akad.. Studia stacjonarne - plany; Studia niestacjonarne - plany; Rejestracja żetonowa w roku akad.. Rekrutacja i Kontakt.. dr Janusz Orłowski - z-ca Kierownika Szkoły.. Edycja 2017/2018 (pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku) dr Aleksander Bauknecht - Kierownik Szkoły.. Twój Kurier Olsztyński - TKO.pl.. 2020-21; Pomoc materialna; Koła Naukowe; Opiekunowie lat; Praca dyplomowa; Egzamin dyplomowy (instrukcje, terminy) Stypendium Ministra Nauki i Szk.. )Show Menu główne..

Czy po przerwie świątecznej plan zajęć ulega zmianie?

AktualnościDecyzją Prorektora UWM w Olsztynie dr hab. Pawła Wysockiego ( w związku z decyzją Rządu RP o objęciu miasta Olsztyn "strefą czerwoną" podczas trwającej pandemii ) od dn. 17.10.20r.. Galeria Warmińska.. Wykładowcy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt