Przykładowy kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej
Opracowane: Przemek ¶ Kategorie: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej ¶ Napisz odpowied .5) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej; 6) odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej; 7) formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej; 8) sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 60 20 80 2 Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi .. sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej; X 1(13) opisuje i analizuje klasy adresów IP; X .. Dba oaspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o .hala: w której jest 5 stanowisk komputerowych, w tym jedno współpracujące bezpośrednio z księgowością, pozostałe otrzymują dyspozycje z biura, biuro: księgowość (4 komputery), prezes + sekretariat.. Symbole graficzne podzespołów systemu komputerowego.. Wstępny kosztorys: dostosowanie sali do wymogów specjalistycznej pracowni komputerowej + materiały materiały potrzebne do wykonania w/w instalacji (gniazda, kable, złcza itp.) drzwi antywłamaniowe wraz z montażem systemy alarmowe podłoga antypolizgowa żaluzje okienne inne ROBOTYMONTAŻOWE: 2800 zł.. 2 .Usługi serwisowe i ich wycena 1.. PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK 351203 TYP SZKOŁY: 4-LETNIE .kosztorys przykladowy PODSUMOWANIE Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów..

X X. PKZ(EE.b)(1 ...Archiwa kategorii: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej.

*PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.. (Naprawa komputera osobistego).Przekazuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z naprawą komputera, systemu komputerowego i aplikacji, przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas pracy sprzętu informatycznego w sieci oraz procedur zapewniających jego bezawaryjną pracę .Author: teacher Category: Diagostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, Testy egzaminacyjne, Urządzenia Techniki Komputerowej 13 Cze 14 Poniżej został umieszczony przykładowy test z rozwiązaniami z kwalifikacji E12 dla technika informatyka.E.12.. .5) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej; 6) odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej; 7) formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej; 8) sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.Wprowadzenie 2.. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy.. Rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych..

Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania.

Jednostką rozdzielczości jest liczba punktów na cal, w skrócie DPl (ang. Dots Per Inch) i generalnie, im większa rozdzielczość tym lepszy efekt.. Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej dla budynku biurowego, zapewniającej niezawodny dostęp do sprzętowych i programowych zasobów firmowej sieci oraz umożliwiającej dostęp do sieci Internet dla wszystkich pracowników firmy.Urządzenia techniki komputerowej.. Uczeń: 1) stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej; odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej; formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej; sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.urządzeń peryferyjnych 1.Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji: E.12.. Usterki komputera osobistego wynikłe z jego nieprawidłowego użytkowa- nia 2.. Administracja bazami danych.. Na planie i w kosztorysie uwzględnij m.in. (nie uwzględniamy kosztów pracowniczych) rozkład logiczny sieci,Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.. Technologie i systemy poprawiające pracę na stanowisku komputerowym 2..

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1.1.

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Umiejętność 3) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunkówPrzykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ .. X EE.08.4(8) sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.. PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE EE.09.. Wyposażenie stanowiska komputerowego 3.. * MATERIAŁY : 6470 zł.. Do testowania i diagnozowania urządzeń techniki komputerowej należy zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt i narzędzia.1 Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 4 4 2 2 6 180 2 Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi 3 3 3 90 3 Projektowanie i montaż .. (15) sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych; X X X X 1(16) opracowuje dokumentację techniczną .Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi..

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

Ćwiczenie: Przy pomocy przykładowej dokumentacji projektu sieci komputerowej wykonaj kosztorys w postaci tabeli.. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje .. konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy.. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych .. wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej; X.. 5.Kursy z Urządzeń Techniki Komputerowej, Diagnostyki i Naprawy Urządzeń Techniki Komputerowej i Witryn i Aplikacji Internetowych (siecowych) oraz zasoby Koła ZainteresowańProjekt lokalnej sieci komputerowej.. Technik logistyknaprawy urządzeń peryferyjnych; - sporządzić kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej; - wykorzystać arkusze kalkulacyjne lub programy kosztorysujące do wykonania kosztorysów; - wykonać diagnostykę wadliwego działania systemu operacyjnego zainstalowanego na stacji roboczej, serwerze, urządzeniach mobilnych;8.. Identyfikacja oznaczeń podzespołów.. Realizujące treści z zakresu 3. części kwalifikacji E.12.. 10 rzeczy, których bezwzględnie nie powinien robić użytkownik z kompu- terem osobistym (obojętnie z własnym czy cudzym) 3.15 Kształcenie zawodowe praktyczne Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej (1) .. sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego; (1) przestrzega zasad kultury i etyki; (3) .. TECHNIK INFORMATYK.. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych.. RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM 717.36 299.33 418.03 Koszty po średnie [Kp] 65.4% od (R, S) 469.16 195.77 273.3919 PKZ(E.b)(13)1 Rozróżnianie programów komputerowych wspomagających wykonywanie 1 ROZKŁAD MATERIAŁU Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) „Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych" Opracował: Andrzej NowakDrukuj PDF PODSTAWY NAPRAWY KOMPUTERA OSOBISTEGO Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: E.12.. Z tym wiąże się jeden z podstawowych parametrów urządzeń przetwarzających obrazy (skanery, drukarki): rozdzielczość.. Wyniki, klucze i odpowiedzi.PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 .. Kosztorys prac.. Moduł 8 Usługi serwisowe i ich wycena 1.. Wykonaj projekt sieci komputerowejTechnik informatyk to osoba wykształcona w dziedzinie nauk komputerowych, posiadająca wiedzę i umiejętności głównie z zakresu budowy i zasady działania urządzeń komputerowych, oraz przekazywania danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt