Faktura zerująca
Zdarza się, że sprzedawcy towarów lub usług podczas wystawiania faktur popełniają błędy w oznaczeniu nabywcy.Faktura korygująca to specyficzny dokument księgowy.. Podatnicy zastanawiają się zatem, czy możliwe jest w takim przypadku zastosowanie tzw. korekty do zera oraz wystawienie w miejsce skorygowanej faktury nowej zgodniej z oczekiwaniami kontrahenta.. Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 31.07.2016 Miesiąc temu wystawiłam i zaksięgowałam fakturę na pewną firmę zlecającą mi usługę transportową.. Przy czym korekta ze znakiem minus.. W zależności od przyczyny wystawienia korekty, różne są sposoby postępowania z nią.. Wystawiana jest przez sprzedawcę w ściśle określonych sytuacjach, jak np. zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania czy też zwrot towarów lub udzielenie rabatu.. Dla przykładu przeanalizujmy następującą sytuację.Fakturę można skorygować „do zera" jedynie w przypadku, gdy pierwotny dokument sprzedaży otrzymał podmiot, który w rzeczywistości nie jest stroną transakcji.. .Faktura korygująca jest jednym z podstawowych dokumentów w obrocie gospodarczym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt