Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego 2019
1) Wójt Gminy - Ficoń Krzysztof.pdf 2) Zastępca Wójta Gminy - Wróbel Stanisław.pdf 3) Skarbnik Gminy - Pawliczek-Kubicka Sybilla.pdf.. Oświadczenia za rok 2014 .. Dodano: 2020-07-10.Oświadczenie majątkowe za 2019 rok: 1 766 KB: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: 1 714 KB: Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: 1 352 KB: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: 906 KB: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok: 977 KBStrona wykorzystuje pliki cookies.. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust.. Włącz lektora.. .Zgodnie natomiast z przepisem art. 32 ust.. Ten obowiązek dotyczy również na podst. art. 33 ( j.w.) doradców i asystentów.Polecamy: INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy Zasady wypełniania oświadczeń majątkowych.. Oświadczenia za rok 2005 .. 2021 rok; 2020 rok; 2019 rok; 2018 rok; 2017 rok; 2016 rok; 2015 rok; 2014 rok; 2013 rok; 2012 rok; 2011 rok; 2010 rok; 2009 rok; Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego; Gminna Ewidencja Zabytków; Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych; Audyt wewnętrzny; Kontrole .Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego - pierwsze - Agnieszka Bałabuch-Grabowska - korekta..

Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Oświadczenie majątkowe za 2018 rok Oświadczenie majątkowe składane na początek VIII kadencji - złożone 27.11.2018 r. .Na podstawie art. 24i ust.. Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego - Ewa Koprek Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego - Ewa Koprek - korekta.. 4) Sekretarz Gminy - Gawlik Barbara.pdf.. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w polityce prywatności.Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.Ilość wiadomości z działu 'Oświadczenia majątkowe - 2019 rok': 0 Dostępne kategorie » Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych » Oświadczenia majątkowe kierowników podległych jednostek organizacyjnych » Oświadczenia majątkowe Radnych VIII kadencji 2018-2023 » Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkola » Przełącz na wiadomości archiwalneUdostępnianie informacji majątkowych w BIP wywiedziono z zasady przejrzystości władzy samorządowej..

NR 20 (Sierpień 2019) Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego.

Osoby pełniące funkcje z wyboru mogą .Wybory samorządowe 2010 Konsultacje społeczne .. Wyświetl stronę główną » Oświadczenia majątkowe za 2019 r. » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenie majątkowe.. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok samorządowcy mogą składać do 31 maja 2020 roku, a nie jak zazwyczaj do końca kwietnia.. oraz o dacie i miejscu urodzenia, a .Oświadczenia majątkowe; Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych ZA ROK 2019.. 1 na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym.. Wyłącz lektora.. .Redakcja strony - Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019 rejestr zmian Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pierwsza publikacja: Wnuk Angelika 2019-11-08 10:37:03Zapraszam do obejrzenia strony „Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2019 rok - Rok 2019, menu 365, artykuł 2672 - BIP - Urząd Gminy Żurawica"Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych Brodowski Janusz.. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies.. Przedłużenie terminu przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Oświadczenia majątkowe mają składać osoby pełniące funkcje publiczne co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego..

Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego - pierwsze - Teresa Kurzawa26 lipca 2019.

Dane zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości (art. 24i u.s.g.). 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez pracowników samorządowych w 2019 roku.. Oświadczenia za rok 2007 .. Oświadczenia za rok 2004 .. Oświadczenia za rok 2006 .. Pojęcie oświadczenia o stanie majątkowym pojawiło się po raz pierwszy w przepisach ustawy z 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej ustawą antykorupcyjną.Oświadczenia majątkowe.. Oświadczenie majątkowe musi zostać wypełnione przy zachowaniu poniższych zasad: • staranność, rzetelność, zupełność, • wykazanie majątku znajdującego się w kraju i za granicą, • wykazanie wierzytelności, • określenie na wstępie informacji o panującym .Nowy wzór oświadczeń majątkowych, obowiązek składania deklaracji majątkowych na wezwanie szefa CBA, poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania zeznań i wymóg uwzględnienia w oświadczeniu wszystkich posiadanych nieruchomości - przewiduje projekt ustawy o jawności życia politycznego.Wzór nowego oświadczenia majątkowegoZbliża się ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych..

Pracownicy samorządowi Oświadczenie majątkowe za 2019 rok ...

Są one składane np. przez radnych i wójtów co roku do 30 kwietnia.. 30 kwietnia mija termin na złożenie oświadczeń majątkowych przez samorządowców.. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214 poz. 1806).. 1, składa oświadczenie o stanie majątkowym według wzoru oświadczenia majątkowego określonego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.STRONA GŁÓWNA BIP » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2019 rok » Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych Menu: RODO - klauzule informacyjneOświadczenia majątkowe radnych i wójtów do 30 kwietnia 2019.. Oświadczenia radnych gminy .Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 Radom woj. mazowieckie NIP: 9482051407 REGON: 670223020Wybory samorządowe 2010 Konsultacje społeczne Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 .. Wyświetl stronę główną » Oświadczenia majątkowe za 2019 r. » Oświadczenia majątkowe..Komentarze

Brak komentarzy.