Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu
Umowę mam do końca maja 2016 r. Zwolnienie lekarskie dałam 8.01.2016 do pracodawcy z kodem B. Przewidywany termin porodu to 22.06.2016.1).. Zgodnie z art. 177 § 3 k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu oznacza, że dzień porodu staje się ostatnim dniem wiążącego strony stosunku pracy, a jednocześnie pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego i pierwszym dniem okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego (pod warunkiem, że pracownica nie korzystała z urlopu i zasiłku macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu).Na przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu mogą liczyć pracownice zatrudnione na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc.. Zgodnie z art. 177 par.. Pracownice w ciąży podlegają szczególnej ochronie zarówno przed zwolnieniem jak również zakończeniem stosunku pracy w wyniku upływu terminu umowy, na jaki była zawarta.Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania danej pracy, albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje przedłużona do dnia porodu.. Jej umowa przedłużyła się do dnia porodu, tj. do 12 listopada 2015 r.Przedłużenie umowy do dnia porodu- kiedy, dla kogo, co z tego wynika..

Art. 177 § 3 k.p. przewiduje możliwość przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu.

Jestem w ciąży.. Dotyczy to umowy na czas określony oraz umowy na okres próbny trwającej dłużej niż 1 miesiąc.Umowa o pracę, która została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, przedłuża się do dnia porodu (art. 177 § 3 KP).Umowa o pracę zostaje przedłużona do dnia porodu z mocy prawa.. Pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu terminową umowę o pracę zawartą z pracownicą w ciąży.. 3 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.Obowiązkiem pracodawcy jest przedłużenie umowy do dnia porodu, z pracownicą, która jest w ciąży, z tym że obowiązek ten dotyczy jedynie umów o pracę na czas określony oraz umów o pracę na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.Na podstawie art. 177 § 1 K.p. pracodawca przedłuży pracownicy z mocy prawa dotychczasową terminowa umowę o pracę zawartą na czas określony lub na okres próbny przekraczający 1 miesiąc do dnia porodu, jeżeli uległaby ona rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.Przedłużenie umowy o pracę z nauczycielką do dnia porodu..

Tego przepisu nie stosuje się w przypadku umowy na zastępstwo.

Od dnia następującego po porodzie, pracownica traci status pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jednak nie traci prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.Przedłużenie umowy do dnia porodu: jakie dokumenty?. Niedawno dowiedziałam się, że jestem w ciąży, czy w takiej sytuacji jeśli pozostało mi 3 tygodnie umowy przysługuje mi chorobowe do dnia porodu, a potem zasiłek macierzyński?Strona 1 z 2 - PRZEDŁUŻENIE UMOWY O PRACĘ DO DNIA PORODU - napisał w Komentarze artykułów: Przepisy prawa pracy zapewniają szczególną ochronę trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży.. Za okres zatrudnienia w ramach umowy przedłużonej do dnia porodu ma Pani prawo do wszystkich uprawnień pracowniczych, również do urlopu wypoczynkowego.Kodeks pracy w jednym z artykułów traktującym o umowie na czas określony stanowi, że umowa zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Powyższej regulacji nie stosuje się w wypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony w celu .Przepisów § 1 i 3 nie stosuje się w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zgodnie z art. 177 § 3..

Przedłużenie umowy o pracę w ciąży nie musi być w żaden sposób udokumentowane.

Chcielibyśmy się dowiedzieć, z jakim dniem ulegnie .Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy przedłużenie umowy do dnia porodu to obowiązek pracodawcy w przypadku, gdy umowa na okres próbny dłuższy niż miesiąc lub czas określony kończy się, a kobieta jest w co najmniej 13 tygodniu ciąży.. Pozostało jeszcze 86 % treści.. Często pracodawcy przekazują ciężarnym pracownicom zawiadomienie o przedłużeniu umowy do dnia porodu .Pracodawca zobowiązany jest przedłużyć umowę o pracę na czas określony do dnia porodu pracownicy, która zaszła w ciążę.. Zatrudniamy nauczycielkę w szkole publicznej na umowę o pracę na czas określony od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. W chwili obecnej przebywa ona na zwolnieniu lekarskim ciążowym..

Dzień porodu, co do zasady jest ostatnim dniem zatrudnienia pracownicy.

Ochrona ta polega m.in. na zakazie rozwiązywania umowy o pracę także w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia.Pobierz wzór informacji o przedłużeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub okres próbny do dnia porodu.. Oznacza to, że umowa z mocy prawa (nie składa się w tym celu żadnych wniosków) ulega przedłużeniu do dnia porodu, jeśli w planowanym dniu jej rozwiązania pracownica przekroczyła 3. miesiąc ciąży.Umowa na zastępstwo jest umową terminową i jeśli pracownik, którego zastępowano, wróci do pracy, to umowa zawarta na czas jego nieobecności zostaje zakończona.. Wystarczy, że pracownica przedstawi szefowi zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż jest ona w ciąży - w tym momencie automatycznie następuje przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu, nie jest konieczne spisywanie aneksu.. Jednocześnie jestem w ciąży i pragnę skorzystać z możliwości przedłużenia umowy do czasu porodu tak, bym mogła pobierać zasiłek macierzyński.Przedłużenie umowy do dnia porodu.. Umowa o pracę na czas określony, zawarta z pracownicą w ciąży, podlega przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli rozwiązałaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży.. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie .Przedłużenie umowy do dnia porodu a świadectwo pracy Jestem obecnie zatrudniona w oparciu o umowę na czas określony, z dniem końca umowy kończę również staż zawodowy.. Przedłużeniu ulega wyłącznie umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.Witam, proszę o pomoc i udzielenie odpowiedzi.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim:W przypadku przedłużenia umowy do dnia porodu na podstawie art. 177 §3 Kodeksu pracy wpisując podstawę prawną ustania zatrudnienia należy wpisać art. 30 § 1 pkt 4 w związku z art. 177 §3 K.p.Umowa na czas określony z pracownicą w ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Oznacza to, że rozwiązuje się automatycznie po upływie tego terminu.. Wymóg przedłużenia obowiązuje w sytuacji, gdyby umowa rozwiązywała się z upływem terminu, na jaki została zawarta i po upływie 3 miesiąca ciąży.Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu - wzór.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. Przepisy dotyczące obowiązku przedłużenia umowy terminowej do dnia porodu nie dotyczą umów zawartych na zastępstwo.Z tej właśnie przyczyny ustawodawca wprowadził mechanizm przedłużania umowy o pracę do czasu porodu.. Dokument aktualny.. Pracownica w ciąży jest zatrudniona na czas określony.. czy wyślę do mnie j..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt