Przedłużenie umowy do dnia porodu

Umowa o pracę zawarta na czas określony niezależnie od czasu jej trwania ulega przedłużeniu do dnia porodu pod warunkiem, że umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Umowa o pracę na czas określony, zawarta z pracownicą w ciąży, podlega przedłużen…


Czytaj więcej

Umowa na budowę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dzisiaj (22 grudnia) aneks do umowy na projekt i budowę S14, który obejmuje tę inwestycję.Dzisiaj podpisana została umowa na budowę sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.. Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim .Na ten dzień kielecki oddział Telewizji Polskiej czekał od dawna.. Nową szkołę zaplanowano dla trzech ciągów ośmioklasowych, czyli 24 o…


Czytaj więcej

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność

Sprzedaż auta wiąże się z koniecznością .Umowa z pośrednikiem nieruchomości Prezentujemy dalszy ciąg najważniejszych problemów związanych z zawarciem umowy z biurem nieruchomości.. Nazywana też umową z gwarancją wynagrodzenia.. Za wykonanie umowy pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne.. Jej zaletą jest to, że nie ogranicza ona zamawiającego usługę w kwestiach powierzania czynności pośrednictwa kolejnym pośrednikom oraz podejmowania samodzielnych działań mających na celu znalezienie n…


Czytaj więcej

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Jeżeli odmówimy Ci wydania zaświadczenia o niezaleganiu, otrzymasz decyzję, od której możesz odwołać się do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.informacja do czego osoba została upoważniona - chodzi o cel, w jakim upoważnienie zostało wydane.. 203 pobrań .. Zaświadczenia wymagają nie tylko banki, ale także firmy leasingowe czy sklepy przy zakupach na raty.. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (…


Czytaj więcej

Wzór wypowiedzenie za porozumieniem stron doc

(pełna nazwa i adres pracodawcy) a.. ….….….Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania .Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór.. (data rozwiązania…


Czytaj więcej

Gotowy wzór cv do wypełnienia word

Jest to wzór listu motywacyjnego, w którym odpowiadasz na 3 zasadnicze pytania:.. „Lebenslauf" - CV w języku niemieckim.. Do wyboru wiele profesjonalnych szablonów CV, które możesz wykorzysać w generatorze CV.Nowoczesny wzór CV do pobrania za darmo w formacie PDF lub DOC. Dowiesz się jak napisać CV i list motywacyjny.. Gotowe CV możesz pobrać w formacie PDF, aby szybko i .Szablony CV do wypełnienia w word (2003, 2007), lub open office i do pobrania za darmo.. Darmowe klasyczne CV - wzór do pobr…


Czytaj więcej

Wniosek o unieważnienie dowodu osobistego

Jeśli nie możemy unieważnić dowodu osobistego przez Internet (z powodu braku Profilu Zaufanego), pozostaje załatwienie sprawy w urzędzie gminy.. Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto: ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego, wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych.. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy również osób małoletnich) wniosek składa jeden z rodzicó…


Czytaj więcej

Wzór umowy spółki jawnej

Następna.. Jeśli nie przewiduje naturalnie umowę można zmienić, ale na to potrzebna jest zgoda wspólników.. Zgłoszenie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały na urzędowym formularzu - KRS-Z1 wraz z odpowiednimi załącznikami.Wzór umowy spółki jawnej.. Uwaga, twoja umowa spółki jawnej może regulować to inaczej, np: wymagając zgody tylko określonego wspólnika.Wzór oświadczenia składanego przez wspólnika obejmującego udziały w podwyższonym kapitale zak…


Czytaj więcej

Korekta deklaracji podatku od nieruchomości

Każda osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości ma obowiązek opłacić podatek od nieruchomości.. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.119j korekta deklaracji i wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku stosuje się odpowiednio.. (Na formularzu deklaracji na podatek od nieruch…


Czytaj więcej

Wzór faktury sprzedaży samochodu firmowego pdf

Wobec tego może być ona zawarta nawet ustnie, przy czym warto jednak zachować formę pisemną (np. dla celów dowodowych w przypadku ewentualnego sporu między stronami).Odliczenia związane z nabyciem samochodów, Ubiegaj się o dofinansowanie samochodu lub prawa jazdy z PFRON!, Sprzedaż samochodu firmowego, Ryczałtowiec a zakup i sprzedaż samochodu, Sprzedaż używanego samochodu a VAT, VAT marża w auto-handlu, Zakup samochodu ciężarowego z państwa UE, Jak wystawia się faktury VAT-marża?, Przerejestro…


Czytaj więcej