Decyzja nakazująca rozbiórkę budynku

Właścicielem zabudowanej nieruchomości jest dwóch braci.. Sąd Apelacyjny uznał, iż roszczenie to nie jest jeszcze wymagalne, gdyż nie powstała w tym zakresie szkoda w majątku powodów.. Budynek został wybudowany w granicy działek ok. 1975 r. przez poprzedniego właściciela nieruchomości.Chcesz dokonać rozbiórki obiektu budowlanego?. Co więcej, miał drewnianą konstrukcję, a ściany obito eternitem.. Podział projektu spowoduje uproszczenie procedur i przyspieszenie postępowania.. Stan faktyczny: W d…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt