Wzór wypełnionego formularza rz-3

Jak uruchomić Kreator VAT-7?. Zgodnie z ustawą o PPK, uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej.. Odpłatność:Formularz RZ-3 Strona 2 z 2 Zał ączniki Okre ślenie formy dokumentu: Zał ączone urz ędowe formularze Liczba egzempla-rzy papierowa elektroniczna 1.. Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów (należy drukować dwustronnie)RZ-3 Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów:…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt