Rachunek za taxi w delegacji zagranicznej

Delegacja zagraniczna - rozliczenie w KPiR.. Dieta, co do zasady, ma być przeznaczona przede wszystkim na zakupy spożywcze pracownika w czasie delegacji.Jeśli jednak pracownik nie posiada rachunku za hotel, przysługuje mu ryczałt, w wysokości tego 25% limitu.. 20.12.2019 Podróż zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika Wydatki ponoszone w związku z przejazdami taksówką lub komunikacją miejską na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujących …


Czytaj więcej

Wzór faktury zagranicznej excel

Jeśli jednak nie jesteś zawodowym księgowym, nie jest dla Ciebie oczywiste jak powinna wyglądać poprawnie wystawiona .Darmowe wzory faktur, umów oraz innych dokumentów!. Tu znajdziesz przydatne kalkulatory do delegacji krajowych i zagranicznych.. Bowiem rozbudowana została lista danych, które powinna zawierać faktura korygująca, a także ujednolicono okoliczności, w jakich wystawienie korekty jest możliwe.Faktura korygująca jest wystawiana w przypadku, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej udzie…


Czytaj więcej