Zaświadczenie o ciąży a zwolnienie lekarskie

Pracownica nie musi bowiem od razu dostarczy pracodawcy zaświadczenia o swojej ciąży.Ciąża jest jedną z najczęstszych przyczyn wystawiania zwolnień lekarskich w Polsce.. Jej wysokość wynosi 100%.. Troska o codzienność dotyczy wszystkich, niezależnie od sytuacji domowej.Zwolnienie lekarskie dłuższe niż 182 dni - podsumowanie.. Podsumowując, pracownik posiadający zwolnienie lekarskie, po 182 lub 270 dniach choroby ma prawo ubiegać się o otrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli spełni odpo…


Czytaj więcej