Wzór wniosku awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Decyzje administracyjne - akty nadania stopnia awansu zawodowego wręcza nauczycielom Prezydent Miasta Knurów podczas uroczystości, w której uczestniczą także dyrektorzy placówek zatrudniających nauczycieli oraz dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji.. 1 KN: wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem innych kwalifikacji.. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel .W 2000 roku został wprowadzony awans zawodowy na…


Czytaj więcej

Wzory pism awans zawodowy nauczyciela

Przedstawiciele tego zawodu dokładnie wiedza, jak może przebiegać ścieżka ich kariery i co muszą zrobić, by zdobyć kolejny stopień.W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie postępowania kwalifikacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie wyjaśnia, że w przypadku nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zrealizował staż i otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a następnie (przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania .Awans…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o awans zawodowy nauczyciela stażysty

Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.. 2 rozporządzenia o awansie zawodowym: 2.Nauczyciel stażysta ma obowiązek złożenia wniosku o postępowanie kwalifikacyjne na awans nauczyciela w roku, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.. Dokumenty i wzory pism Wnio…


Czytaj więcej