Oświadczenie o przeniesieniu dziecka do innej szkoły

Byłem dziś na rozmowie z dyrektorem tej szkoły do której chcę iść i mówił, że nie ma sprawy.. 2011-07 .Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracy na czas nieokreślony do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony .Pytanie jest o zgodę ojca.. Rodzice mogą dziecko wspierać w ty…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt