Wzór ewidencji ip box

We wzorze znajdziecie również odpowiednie pola do wyliczenia wskaźnika nexus i dochodu, który można opodatkować stawką 5%.. który w związku z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2019 r. regulacjami IP Box, chciałby skorzystać z przepisów art. 30ca i art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania odnośnie do dochodu z kwalifikowanego .Chodziło o ulgę IP Box obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Polega ona na objęciu 5-proc. stawką doch…


Czytaj więcej