Wzór umowa zlecenie na malowanie

miesięcy/lat.. Pytania & Odpowiedzi .2.. .zakończenia prac wynikających z umowy - na dzień.. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy na czas trwania umowy wszystkie pomieszczenia, w których mają być wykonywane umówione prace, a także do udostępnienia pomieszczenia sanitarnego, wody, prądu i .Umowa o wykonanie usług remonowych - WZÓR UMOWY.. Chcąc ułatwić inwestorowi indywidualnemu zawarc…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt