Wzór wniosku do sanepidu o zdalne nauczanie

Prezentujemy kilka bardzo przydatnych wzorów wniosków, które związane są z koronawirusem.. Chodzi o m.in. wniosek o zwrot opłaty za przedszkole/żłobek, wniosek o przedłużenie terminu płatności, wniosek o obniżenie czynszu czy wniosek o zwrot zaliczki/zadatku.- W związku z negatywną opinią sanepidu dotyczącą przejścia całej placówki na nauczanie zdalne dyrekcja szkoły wystąpiła z wnioskiem o objęcie takim systemem pracy tylko jednej klasy .Polecenie pracy zdalnej (z powodu COVID-19) - wzór, praw…


Czytaj więcej

Podanie o odbiór lokalu przez sanepid wzór

Gdy dokonasz wyboru miejsca na prowadzenie restauracji, należy je zgłosić w stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uzyskania pozytywnej opinii oraz wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli .Przystosowany pod gastronomię lokal to taki, w którym był odbiór Sanepidu.. Zanim rozpoczniesz działalność, uzyskaj zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu.. jak napisać podanie do sanepidu o odbiór lokalu?. Podanie.. Druki i formularze : Ankie…


Czytaj więcej