Wzór decyzji ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Spółki GPW.. Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków publicznych do ulgi inwestycyjnej 6.. Zestawienie faktur do ulgi inwestycyjnej str 1 5c.. Giełda.. 1 ustawy o podatku rolnym ulga inwestycyjna w podatku rolnym przysługuje z tytułu wydatków poniesionych m.in. na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska.Uzyskanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków…


Czytaj więcej