Umowa darowizny udziałów w spółce jawnej wzór

0 strona wyników dla zapytania wzór umowy darowizny akcjiw następnym kroku, gdy nie istnieją przeszkody w zbyciu udziałów konieczne jest zawarcie umowy darowizny.. 2. Kapitał zakładowy Spółki w dniu podpisania niniejszej umowy .Tak, w przypadku umowy darowizny w formie z podpisem notarialnie poświadczonym należy zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego w celu zachowania prawa do ulgi w podatku ( w przypadku osób najbliższych).. ).Powyższe dotyczy sytuacji, gdy mamy do czynienia, z ustawowym obowi…


Czytaj więcej