Wniosek o likwidację licznika tauron

Dla domu.Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji może złożyć osoba, na którą ta umowa jest zawarta lub upoważniony przez nią podmiot.. Termin wizyty montera może być zmieniony w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja.Procedura przyłączenia mikroinstalacji do sieci i wymiana licznika na dwukierunkowy nie uległa zmianie.. Nasze zdanie będzie się sprowadzało do następujących czynności związanych z następującymi procesami: wypełnienie i wysłanie wniosku o wypowiedzeniu umowy; sprawdze…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt