Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego wzór pge

Zgłoszenie uszkodzeń licznika; Podanie stanu licznika; Oświadczenie o wskazaniach licznika .. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa Recepcja główna: (+48) 22 340 11 77 .. Rozsyłane wiadomości zawierają też linki, które prowadzą do fałszywych stron udających serwisy płatnościowe.Stary słup energetyczny - wymiana .. przesunęła słup poza granice działki tzn o 60cm i luz ale proponuję by napisać pismo o usunięcie uszkodzonego słupa z działki ponieważ zagraża życiu i bezpie…


Czytaj więcej