Wzór oświadczenia właściciela lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy

NAZWISKO.. NA ZAMIESZKANIE NAJEMCY W LOKALU.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu dnia .Załącznik nr 3 - oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa powyżej, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny …


Czytaj więcej